Chào các bác.
Em có vài cái vướng mắc mong các bác chỉ giáo hộ.Em đang làm 1 cái phần mềm khá nhỏ, nói cho các bác dễ hình dung nhé. Trong SQL chỉ có 1 table thôi, gồm có ngày,tên,địa chỉ,số điện thoại,nghề nghiệp...đại loại như vậy đi.
Em viết 1 cái winform để insert vào trong database, nếu tất cả đều trùng hết thì k cho nhập(cái này đơn giản rồi), và nếu khi nhập vào mà chỉ khác 1 field( ví dụ ngày hoặc tên ) còn lại giống hết thì khi nhập sẽ thay thế cho row hiện tại (dạng như delete xong rồi insert lại vậy).
Bác nào có cao kiến vào giúp e phát,mò bữa h mà vẫn chưa biết nên giải quyết thế nào. Yêu cầu phần mềm phải làm vậy nên hơi rắc rối chút.
Thanks các bác trước