Mình học C# cũng chưa lâu, mình muốn làm một phần mềm đổi DSN cho một số bạn bè họ không biết cách đổi, vậy các bạn cho hỏi trong C# thì làm thế nào để lấy thông tin và thay đổi DSN theo thông số mình đã lập trình ạ ?
Cảm ơn các bạn !