Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: sắp xếp năm sinh trong c#. Để bài thế này Hãy xây dựng các ứng dụng sau 1. Hãy thiết

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  18

  Red face sắp xếp năm sinh trong c#. Để bài thế này Hãy xây dựng các ứng dụng sau 1. Hãy thiết

  Hãy xây dựng các ứng dụng sau
  1. Hãy thiết kế một lớp NHANVIEN với các thuộc tính sau:

  - String manv
  - String tennv
  - String diachi
  - String phongban
  - Int namsinh
  Với các phương thức
  - Public void nhap()
  - Public void xuat()
  - Public virtual int tinhluong()

  Yêu cầu : Trong công ty có khoảng dưới 100 nhân viên
  Anh (Chị) trong hàm Main() hãy nhập số lượng nhân viên sau đó liệt kê các mục chọn
  a. Chọn nhập cho danh sách nhan viên
  b. Chọn xuất danh sach nhan viên
  c. Chọn sắp xếp theo namsinh nhan viên
  d. Thoát

  em ko biet sai chổ nào trong sắp xếp mà nó ko ra. moi người giúp em với............!

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Text;
  4.  
  5. namespace NHANVIEN
  6. {
  7.     class Nhanvien
  8.     {
  9.         private string manv;
  10.         private string tennv;
  11.         private string diachi;
  12.         private string phongban;
  13.         private DateTime namsinh;
  14.  
  15.         public string Manv
  16.         {
  17.             get { return manv; }
  18.             set
  19.             {
  20.                 if (value.Equals("") == true)
  21.                     throw new Exception("phai nhap manv");
  22.                 else
  23.                     manv = value;
  24.             }
  25.         }
  26.         public string Tennv
  27.         {
  28.             get { return tennv; }
  29.             set
  30.             {
  31.                 if (value.Equals("") == true)
  32.                     throw new Exception("phai nhap ten nv");
  33.                 else
  34.                     tennv = value;
  35.             }
  36.  
  37.         }
  38.         public string Diachi
  39.         {
  40.             get { return diachi ; }
  41.             set
  42.             {
  43.                 if (value.Equals("") == true)
  44.                     throw new Exception("phai nhap dia chi ro rang");
  45.                 else
  46.                     diachi  = value;
  47.             }
  48.         }
  49.         public string Phongban
  50.         {
  51.             get { return phongban ; }
  52.             set
  53.             {
  54.                 if (value.Equals("") == true)
  55.                     throw new Exception("phai nhap phong ban");
  56.                 else
  57.                     phongban  = value;
  58.             }
  59.         }
  60.         public DateTime  Namsinh
  61.         {
  62.             get { return namsinh; }
  63.             set
  64.             {
  65.                 if (DateTime.Now.Year < value.Year)
  66.                     throw new Exception("tuoi phai lopn hon 18");
  67.                 else
  68.                     namsinh = value;
  69.             }
  70.         }
  71.         public void nhap()
  72.         {
  73.             nlm:
  74.             try
  75.             {
  76.                 Console.WriteLine("nhap manv:");
  77.                 Manv = Console.ReadLine();
  78.             }
  79.             catch (Exception loi)
  80.             {
  81.                 Console.WriteLine(loi.Message);
  82.                 goto nlm;
  83.             }
  84.             nlt:
  85.             try
  86.             {
  87.                 Console.WriteLine("nhap ten nv:");
  88.                 Tennv = Console.ReadLine();
  89.             }
  90.             catch (Exception loi)
  91.             {
  92.                 Console.WriteLine(loi.Message);
  93.                 goto nlt;
  94.             }
  95.             nldc:
  96.             try
  97.             {
  98.                 Console.WriteLine("nhap dia chi:");
  99.                 Diachi = Console.ReadLine();
  100.             }
  101.             catch (Exception loi)
  102.             {
  103.                 Console.WriteLine(loi.Message);
  104.                 goto nldc;
  105.             }
  106.             nlpb:
  107.             try
  108.             {
  109.                 Console.WriteLine("nhap phong ban:");
  110.                 Phongban = Console.ReadLine();
  111.             }
  112.             catch (Exception loi)
  113.             {
  114.                 Console.WriteLine(loi.Message );
  115.                 goto nlpb;
  116.             }
  117.            
  118.             nlns:
  119.             try
  120.             {
  121.                 Console.WriteLine("nhap nam sinh:");
  122.                 Namsinh = DateTime.Parse(Console.ReadLine());
  123.             }
  124.             catch (Exception loi)
  125.             {
  126.                 Console.WriteLine(loi.Message);
  127.                 goto nlns;
  128.             }
  129.            
  130.         }
  131.         public void xuat()
  132.         {
  133.             Console.WriteLine("manv:{0}",manv);
  134.             Console.WriteLine("tennv:{0}",tennv);
  135.             Console.WriteLine("dia chi:{0}",diachi);
  136.             Console.WriteLine("phong ban:{0}",phongban);
  137.             Console.WriteLine("nam sinh:{0}",namsinh);
  138.         }
  139.         public virtual int tinhluong()
  140.         {
  141.             return 0;
  142.         }
  143.        
  144.     }
  145.     class Program
  146.     {
  147.         static void Main(string[] args)
  148.         {
  149.             Nhanvien[] nv = null;
  150.             int chon;
  151.             int sonv;
  152.             do
  153.             {
  154.                 Console.WriteLine("1.NHAP");
  155.                 Console.WriteLine("2.XUAT DANH SACH");
  156.                 Console.WriteLine("3.SAP XEP");
  157.                 Console.WriteLine("4.THOAT");
  158.                 chon = int.Parse(Console.ReadLine());
  159.                 Console.WriteLine("moi nhap so nhan vien");
  160.                 sonv = int.Parse(Console.ReadLine());
  161.                 switch (chon)
  162.                 {
  163.                     case 1:
  164.                         nv = new Nhanvien[sonv];
  165.                         for (int i = 0; i < sonv; i++)
  166.                         {
  167.                             nv[i] = new Nhanvien();
  168.                             nv[i].nhap();
  169.                         }
  170.                         break;
  171.                     case 2:
  172.                         for (int i = 0; i < sonv; i++)
  173.                         {
  174.                             nv[i].xuat();
  175.                         }
  176.                         break;
  177.                     case 3:
  178.                         for (int i = 0; i < sonv-1; i++)
  179.                         {
  180.                             for (int j = 0; j < sonv; j++)
  181.                             {
  182.                                 if (nv[i].Namsinh > nv[j].Namsinh)
  183.                                 {
  184.                                    
  185.                                     string tam;
  186.                                     tam = nv[i].Manv;
  187.                                     nv[i].Manv = nv[j].Manv;
  188.                                     nv[j].Manv = tam;
  189.  
  190.                                    
  191.                                     //hoanvi(ref nv[i], ref nv[j]);
  192.  
  193.                                 }
  194.                             }
  195.                         }
  196.                        
  197.                         break;
  198.                     default:
  199.                         break;
  200.                 }
  201.             } while (chon!=4);
  202.             Console.ReadLine();
  203.         }
  204.     }
  205. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi namroyal88 : 21-04-2009 lúc 08:20 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Để so sánh 2 đối tượng DateTime thì bạn phải dùng phuơng thức Compare của nó chứ ko thể so sánh như bạn được. Ví dụ :
  PHP Code:
   DateTime dt1 = new DateTime(200981);
              
  DateTime dt2 = new DateTime(200985);
              if (
  DateTime.Compare(dt1dt2) < 0)
              {
                  
  Console.WriteLine("dt1<dt2");
              }
              else
                  
  Console.WriteLine("dt1>dt2"); 
  Cánh Chym ứ mỏi

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  18

  mình chưa biết phuơng thức Compare lá gì. có thể chỉ mình được không?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  148

  method Compare là phương thức so sánh 2 đối tượng ,ở ví dụ trên của diêucay555 :thì trong cái if() method Compare dùng để compare 2 đối tượng DateTime,nếu dt1==dt2 thì trả về 0,nếu dt1<dt2 tra về -1 và còn trường hợp cuối trả về 1.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  149

  PHP Code:
      class Nhanvien:IComparable
      
  {
    
          public 
  int CompareTo(object nsinh)
          {
              
  Nhanvien naodo = (Nhanvien)nsinh;
              if (
  Namsinh.CompareTo(naodo.Namsinh) == 1)
              {
                  
  //ngoai ra con phai so sanh gi o day nua thi them.

                  
  return 1;

              }
              if (
  Namsinh.CompareTo(naodo.Namsinh) == 0)
              {
                  
  //ngoai ra con phai so sanh gi o day nua thi them.
                  //thi du sap xep theo nam sinh xong neu nam sinh bang nhau thi sx theo ten chang han.
                  
  return 0;
              }
              return -
  1;

              public 
  void sx()
              {
                  List.
  sort();//ban phai tao ra list nhan vien truoc da. lam nhu nay khong chay tren mang duoc.
                  //chi chay tren list hoac arraylist thoi ban a.
              


Các đề tài tương tự

 1. Dự đoán xu hướng thiết kế nội thất sành điệu năm 2012
  Gửi bởi quynhcute trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-10-2012, 10:13 AM
 2. Dự đoán xu hướng thiết kế nội thất sành điệu năm 2012
  Gửi bởi quynhcute trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-10-2012, 09:52 AM
 3. Chương trình quản lí sinh viên viết trong visual c++ 2010. Lỗi không chạy khi in danh sách sinh viên theo năm
  Gửi bởi hikaru1015 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 03-06-2011, 09:31 AM
 4. Làm thế nào load đc ngày tháng năm sinh lên 3 combobox
  Gửi bởi vgc0001 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 16-12-2010, 06:02 PM
 5. Xử lý năm sinh trong CSDL như thế nào?
  Gửi bởi lethanhbinhdt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 02-07-2010, 11:08 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn