chào các bạn! Mình hỏi là khi mình biên dịch chuơng trình c++ mình viết bằng dev c++ thì báo lỗi " Circular Ham_bai2 <- Ham_bai2.o dependency dropped. " . các bạn biết lỗi này là thế nào ko vậy ?

cách giải quyết lỗi này như thế nào vậy ? bạn nào biết chỉ giúp mình với

Mình cảm ơn các bạn !