Chào bác bác,

Em muốn hỏi về cách deploy 1 project MVC3 làm theo mô hình Code First lên 1 server có cài đặt sẵn SQLServer.

Ở project của em, Visual Studio 2010 tự động tạo database có đuôi .sdf trong thư mục App_Data (vd School.sdf)

Khi run trên VS thì OK, ko có vấn đề gì.

Vấn đề là em muốn deploy nó lên server nhưng sử dụng db là SQLServer chứ không phải cái Schoo.sdf kia. Khi đó không biết phải cấu hình như thế nào trong file Web.config

Khi dùng chức năng publish của VS 2010 mà không sửa gì file Web.config thì khi chạy sẽ báo lỗi kiểu như "Access to the database file is not allowed. [ 1914,File name = Stock.sdf,SeCreateFile ]"

Mong bác nào biết chỉ em giúp.