1/ Sửa lỗi chưa hiển thị tổng ở cột thanh toán và còn nợ lại trong bảng thanh toán lương
2/ Sửa lỗi focus control khi người dùng nhấn phím tab.
3/ Chỉnh sửa lại biểu đồ thống kê chi trả lương
4/ Thêm cửa sổ chào mừng khi khởi động phần mềm, người dùng có thể tắt bằng cách nhấn vào dấu check ở phía dưới cửa sổ
5/ Hổ trợ nâng cấp dữ liệu tự động các phiên bản sau: 1.1.7.0, 1.2.1.0, 1.3.0.0.RC
Các bạn có thể đến website công ty mình tìm hiểu kỹ.


http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang.html
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang-truc-tuyen.html
http://www.perfect.com.vn/trang-chu.html
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su.html
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-hoa-don.html
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-kho.html
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-hoc-phi.html
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-cau-duong.html
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-thuoc.html
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-cong-viec.html
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-van-ban.html
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-khach-hang.html
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-truong-hoc.html
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-benh-vien.html
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-erp-quan-ly-nguon-luc-doanh-nghiep.html
http://www.perfect.com.vn/gioi-thieu.html
http://www.perfect.com.vn/san-pham.html
http://www.perfect.com.vn/forum/
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su.html
http://www.perfect.com.vn/phan-mem-quan-ly-hoa-don.html