Chào mọi người!
Xin mọi người giúp mình giải quyết vấn đề này với.Mình tạo một form có một Textbox và một button.Mình muốn insert dữ liệu của textbox(copy nội dung của một file word nào đó paste vào textbox rồi insert) xuống field có kiểu dữ liệu OLE hay Memo trong access thì làm ntn.Mong mọi người giúp đỡ.Xin cảm ơn