Bạn nào có sách code complete cua Mc conell thi share cho mình nhé.Minh xin cảm ơn
Mail:dung.kstncnttk56@gmail.com