Các bạn thường xuyên có câu hỏi về Geo meta. Geo meta là gì ? cách thêm geo meta vào website như thế nào ?

Sử dụng tool tạo Geo meta như thế nào? Bạn truy cập vào trang http://www.geo-tag.de

Nhập địa chỉ cần tạo geo meta -> click address search.
Điều chỉnh lại đúng vị trí bằng cách nắm vào kéo điểm đỏ trên bản đồ.
Tùy chỉnh lại thông tin trong phần bên dưới, trong phần Region bạn nên chọn lại cho đúng tỉnh, thành phố.
Kết quả chúng ta có được đoạn code geo meta trong khung dưới cùng.
Các bạn copy và paste và <head> của web.


Tham khảo thêm tại : Geo meta là gì ? Tool tạo Geo meta nhanh chóng !

===============================