* Link Download: https://itunes.apple.com/vn/app/hitt...2467?l=vi&mt=8

1. Description:

- Hitting Me is a simple game that can help you spend your time to have fun. The only goal is get more score when hitting star. It is the fun game for playing with friend or your family.
- There are 3 mode in this game:
* Classic Mode: for playing normal, get all star before the big one.
* Crazy Mode: Hitting star like crazy.
* Zen Mode: You will play forever. If you get the bomb, you will lose some point.

2. Guide Line:
- There are 3 mode for this game:
* Classic Mode: You need to get all the valuable item before you get the finishing item (Star). If you get Star, you will get another set that will appear and a bomb on the screen. Moreover, it divide to the stage and if you get the goal score, your time will increase 60 sec.
* Crazy Mode: Help you try “Hitting Me” in a special more that crazy
* Zen Mode: Game that help you relax, there are nothing harmful in this game. You just click and click. Your score will be saved and increase each time you play this.* Link: https://itunes.apple.com/vn/app/hitt...2467?l=vi&mt=8

* Phần tiếng Việt: (Vietnamese)
- Đây là game đầu tay của mình mới được up lên AppStore. Lúc trước có viết ứng dụng mà cảm thấy không thích cho lắm nên chuyển qua làm game thì thấy hứng thú hơn nhiều.
- Game mới lên nên còn nhiều sai sót và không nhiều tính năng nhưng ý tưởng còn rất nhiều nên sẽ nâng cấp về sau. Dự tính 2 tuần sẽ có bản nâng cấp các tính năng.
- Các bạn có ý kiến gì giúp nâng cấp thì comment lại nhé ^.^

* Trang hỗ trợ chính thức: http://huygamer.wordpress.com/game-hitting-me/
* Giới thiệu:
Game Hitting Me có 3 chế độ chơi:
- Classic Mode: Bạn ăn các ngôi sao nhỏ trước khi ăn ngôi sao lớn (Ngôi sao nhỏ điểm cao hơn trong khi ngôi sao lớn chỉ tính 1 điểm)
- Crazy Mode: Bạn ăn càng nhiều càng tốt. Số lượng sao tăng dần sau mỗi lần ăn hết
- Zen Mode: Chế độ chơi vô hạn. Có tính tích lũy, có thể chơi từ ngày này qua ngày khác

* Dự tính các nâng cấp:
- Tính giờ cho Crazy Mode
- Dùng Game Kit để thêm phần High Score và Achievement (Hệ thống thành tích)

* Link: https://itunes.apple.com/vn/app/hitt...2467?l=vi&mt=8

Product:
LapKan Company Product (LK)
Coder: Huygamer
Blog: huygamer.wordpress.com
New view in the new world