Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 20 kết quả

Đề tài: tính tổng các số dưong và tích các số âm

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2013
  Bài viết
  3

  Mặc định tính tổng các số dưong và tích các số âm

  1-nhập vào từ bàn phím các số nguyên bất kỳ , mỗi khi nhập xong 1 số có thông báo "nhập tiép không c/k" nếu k hoặc K thì kết thúc nhập.
  2- tính tổng các số duơng và tích các số âm
  3-đưa kết quả màn hình.
  đều bài yêu cầu chỉ dùng hàm do và if để đưa kết quả, các bạn giúp mình cái.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  27

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi yeu_manga Xem bài viết
  1-nhập vào từ bàn phím các số nguyên bất kỳ , mỗi khi nhập xong 1 số có thông báo "nhập tiép không c/k" nếu k hoặc K thì kết thúc nhập.
  2- tính tổng các số duơng và tích các số âm
  3-đưa kết quả màn hình.
  đều bài yêu cầu chỉ dùng hàm do và if để đưa kết quả, các bạn giúp mình cái.
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2.  
  3. using namespace std;
  4.  
  5. int main()
  6. {
  7.     int *a,i=0,tong=0,tich=1;
  8.     char c='c';
  9.     while(c!='k' && c!='K')
  10.     {
  11.         cout<<"a["<<i+1<<"]=";
  12.         cin>>a[i];
  13.         if(a[i]>0) tong+=a[i];
  14.         if(a[i]<0) tich*=a[i];
  15.         i++;
  16.         cout<<"Nhap tiep khong? C/K:";
  17.         cin>>c;
  18.     }
  19.     cout<<"Tong cac so duong la: "<<tong<<endl;
  20.     cout<<"Tich cac so am la: "<<tich<<endl;
  21.     return 0;
  22. }

  Y!M: doxuanthangvn
  Skype: doxuanthangvnn
  Email: doxuanthang@hotmail.com

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2013
  Bài viết
  3

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi doxuanthang Xem bài viết
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2.  
  3. using namespace std;
  4.  
  5. int main()
  6. {
  7.     int *a,i=0,tong=0,tich=1;
  8.     char c='c';
  9.     while(c!='k' && c!='K')
  10.     {
  11.         cout<<"a["<<i+1<<"]=";
  12.         cin>>a[i];
  13.         if(a[i]>0) tong+=a[i];
  14.         if(a[i]<0) tich*=a[i];
  15.         i++;
  16.         cout<<"Nhap tiep khong? C/K:";
  17.         cin>>c;
  18.     }
  19.     cout<<"Tong cac so duong la: "<<tong<<endl;
  20.     cout<<"Tich cac so am la: "<<tich<<endl;
  21.     return 0;
  22. }
  quên mất chưa nói là chưa học cout và cin bạn à, mới chỉ dùng printf và scanf và bài yêu càu là dùng cả hàm do và for nhé.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  27

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi yeu_manga Xem bài viết
  quên mất chưa nói là chưa học cout và cin bạn à, mới chỉ dùng printf và scanf và bài yêu càu là dùng cả hàm do và for nhé.
  cout ~ printf
  cin ~ scanf

  Y!M: doxuanthangvn
  Skype: doxuanthangvnn
  Email: doxuanthang@hotmail.com

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2013
  Bài viết
  3

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi doxuanthang Xem bài viết
  cout ~ printf
  cin ~ scanf
  không dùng hàm "do" à ?

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  27

  Mặc định tính tổng các số dưong và tích các số âm

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi yeu_manga Xem bài viết
  không dùng hàm "do" à ?
  Của bạn đây.
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2.  
  3. using namespace std;
  4.  
  5. int main()
  6. {
  7.     int *a,i=0,tong=0,tich=1,test=0;
  8.     char c='c';
  9.     do
  10.     {
  11.         printf("a[%d]=",i+1);
  12.         scanf("%d",&a[i]);
  13.         i++;
  14.         cout<<"Nhap tiep khong? C/K:";
  15.         cin>>c;
  16.     }
  17.     while(c!='k' && c!='K');
  18.    
  19.     for(int j=0;j<i;j++)
  20.     {
  21.         if(a[j]>0) tong+=a[j];
  22.         if(a[j]<0)
  23.         {  
  24.             tich*=a[j];
  25.             test=1;
  26.         }
  27.     }
  28.     if(tong==0) printf("Khong co so duong.\n");
  29.     else printf("Tong cac so duong: %d \n",tong);
  30.    
  31.     if(test==0) printf("Khong co so am.\n");
  32.     else printf("Tich cac so am: %d \n",tich);
  33.    
  34.     return 0;
  35. }

  Y!M: doxuanthangvn
  Skype: doxuanthangvnn
  Email: doxuanthang@hotmail.com

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  1

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3.  
  4. int main()
  5. {
  6.     int i=0;
  7.     char luachon='c';
  8.     int A[50];
  9.     do
  10.     {
  11.         i++;
  12.         printf("\nNhap vao so thu %d: ",i);
  13.         scanf("%d",&A[i]);
  14.         printf("\nBan co muon nhap tiep(C/K)");
  15.         luachon=getch();
  16.     }while(luachon!='k' && luachon!='K');
  17.     int tongduong=0;
  18.     int ticham=1;
  19.     for(int j=1;j<=i;j++)
  20.     {
  21.         if(A[j]>0)
  22.         {
  23.             tongduong+=A[j];
  24.         }
  25.         else
  26.         {
  27.             ticham*=A[j];
  28.         }
  29.     }
  30.     printf("\n\nTong cac so duong la: %d",tongduong);
  31.     printf("\nTich cac so am la: %d",ticham);
  32.     getch();
  33. }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  27

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tuananh103 Xem bài viết
  [code=C]
  .......
  Mình thấy chưa ổn lắm

  Y!M: doxuanthangvn
  Skype: doxuanthangvnn
  Email: doxuanthang@hotmail.com

 9. #9
  Ngày gia nhập
  02 2013
  Bài viết
  3

  A[50]
  Cho thêm số 50 của A dùng để làm gì vậy máy bạn ơi.

  cho hỏi cái bài giải về tính tổng trung bình dãy số nguyên:#2
  http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=61190
  printf("\nTrung binh cong : %3.2f",Tong/n*1.0)
  tại sao lại tính tổng tb là phải thêm nhân 1.0 ?

  p/s:Hiện vẫn chưa tự làm dc nay cả dễ cũng vậy ? hiểu nhưng ko thể tự làm đc T_T

 10. #10
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  27

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi yeu_manga Xem bài viết
  Cho thêm số 50 của A dùng để làm gì vậy máy bạn ơi.

  cho hỏi cái bài giải về tính tổng trung bình dãy số nguyên:#2
  http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=61190

  tại sao lại tính tổng tb là phải thêm nhân 1.0 ?

  p/s:Hiện vẫn chưa tự làm dc nay cả dễ cũng vậy ? hiểu nhưng ko thể tự làm đc T_T
  A[50] thì chỉ nhập được tối đa 50 lần thôi bạn ạ.
  Còn cái link bạn gửi thì có thể giải thích là trung bình cộng của các số nguyên có thể là số thực.
  VD:
  C++ Code:
  1.     int i=10,j=21;
  2.     cout<<(i+j)/2<<endl;   //in ra là 15;
  3.     cout<<(i+j)*1.0/2<<endl;// in ra là 15.5

  Y!M: doxuanthangvn
  Skype: doxuanthangvnn
  Email: doxuanthang@hotmail.com

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn