Chào các bạn !
Mình tìm mãi mà không thấy thông tin vầ việc lấy tên của kết nối này trên máy tính, mình muốn tạo một file batch DNS theo máy chứ mình không muốn tạo sẳn một loại các tên làm chương trình Batch chậm, mong các bạn giúp đở.
Minh họa: