máy mình đang chạy ngon lành thì bị lỗi "microsoft visual studio is busy" trên vs 2008, cứ mỗi lần chạy được 10-20s là nó báo cái lỗi "microsoft visual studio is busy" đứng lun máy, ai biết cách khắc phục, chỉ gúp mình với, mình đã xoa đi cài lại nhưng vẫn không được