Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Inheritance - virtual/pure virtual

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1

  Mặc định Inheritance - virtual/pure virtual

  Mình có bài tập Ninja - Monster

  1.

  Base class là enemy, có protected int attackpower; 3 functions là attack(); setattackpower và print.

  Attack() in ra....

  Ninja: "Ninja chop!"
  Monster: "Monster.."

  print in ra
  "I'm a ninja" và "I'm a monster."

  print là pure virtual function.

  dùng operator overload >> với <<

  Cout<< ninja.

  cin>>monster


  Code mình như sau.

  header header.h
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3.  
  4. class Enemy
  5. {
  6. protected:
  7.     int attackpower;
  8. public:
  9.     Enemy();
  10.     Enemy(int a);
  11.     ostream &operator<<(Enemy& e);
  12.     istream &operator>>(Enemy& e);
  13.  
  14.     virtual void attack(int){}
  15.     void  setattackpower(int);
  16.     virtual void print()=0;
  17. };
  18.  
  19. class Ninja: public Enemy
  20. {
  21. public:
  22.    
  23.  
  24.     void attack()
  25. {
  26.     cout<<"Ninja Chop!"<<endl;
  27. }
  28.     void print()
  29.     {
  30.         cout<<"I'm ninja "<< attackpower << endl;
  31.         attack();
  32.     }
  33. };
  34.  
  35. class Monster:public Enemy
  36. {
  37. public:
  38.    
  39.    
  40.    
  41.     void attack()
  42. {
  43.     cout<<"Monster Smash!"<<endl;
  44. }
  45.     void print()
  46.     {
  47.         cout<<"I'm monster "<<attackpower<<endl;
  48.         attack();
  49.        
  50.     }
  51.  
  52. };


  Main.cpp

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include "header.h"
  3. using namespace std;
  4.  
  5. void Enemy::setattackpower(int a)
  6. {
  7.     attackpower = a;
  8. }
  9.  
  10. Enemy::Enemy()
  11. {
  12. }
  13.  
  14. Enemy::Enemy(int a)
  15. {
  16.     a=attackpower;
  17. }
  18.  
  19.  
  20. ostream & operator<<( ostream &out,Enemy &e )
  21. {
  22.    e.print();
  23.    return out;
  24. }
  25.  
  26. istream & operator>>( istream &is, Enemy &e )
  27. {
  28.        
  29.         e.setattackpower(15);
  30.         return is;
  31.     }
  32.  
  33.  
  34. void main()
  35. {
  36.    
  37.  
  38.     Enemy *enemies = new Ninja;
  39.     Enemy *enemies2= new Monster;
  40.     enemies->setattackpower(150);
  41.     cout << *enemies << endl;
  42.  
  43.     cin>> *enemies2;
  44.     cout<< *enemies2<<endl;
  45.    
  46.         system("pause");
  47.  
  48. }

  Không biết làm vậy đúng ko. Mấy bạn giúp mình nhé.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  136

  C++ Code:
  1. ostream &operator<<(Enemy& e);
  2. istream &operator>>(Enemy& e);
  Đối với các toán tử >> hay << bạn phải quá tải thông qua từ khóa friend (hàm bạn) như vậy thì bạn mới cần phải

  C++ Code:
  1. friend ostream &operator<<(ostream &out, Enemy& e);
  2. friend istream &operator>>(istream &in, Enemy& e);
  nên các để các tham số hình thức ở dạng hằng nếu bạn không muốn thay đổi các biến member variable của lớp
  C++ Code:
  1. friend ostream &operator<<(ostream &out, const Enemy& e);//nên đặt const ở đây
  2. friend istream &operator>>(istream &in, Enemy& e);//dùng hằng ở đây sẽ không nhập được dữ liệu
  Chi tiết hơn bạn có thể xem tại đây http://diendan.congdongcviet.com/sho...d.php?t=122239
  hoặc chi tiết hơn tại http://www.learncpp.com/cpp-tutorial...-io-operators/
  Giao lưu và học hỏi
  https://www.facebook.com/kimcy1992

Các đề tài tương tự

 1. C++ Tutorial Virtual table trong việc dynamic binding phương thức virtual
  Gửi bởi luc13aka47 trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 19-04-2016, 08:56 PM
 2. Lỗi pure virtual function call -> nguyên nhân là do hàm hủy tự động gọi @@
  Gửi bởi vipzero trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 16-12-2012, 08:08 AM
 3. Sự khác biệt giữa new, virtual và override ?
  Gửi bởi NT_OnlyLove trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 03-09-2009, 10:48 PM
 4. Sửa lỗi khi thừa kế phương thức virtual
  Gửi bởi ghost_IT trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 05-05-2009, 11:26 PM
 5. Increase your Virtual RAM
  Gửi bởi Xcross87 trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 21-06-2007, 09:36 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn