Mình có hàm page load sau khi xử lý đc 1 mảng a gồm 10 phần tử
mình muốn tạo 2 button, 1 tiến và 1 lùi
Mặc định xuất a[0]
Nếu click tiến sẽ xuất a[1]
Nếu click lùi mà đang ở a[0] thì giữ nguyên ngược lại sẽ lùi lại 1 phần tử
Nhưng vấn đề là khi viết sự kiện cho button thì nó phải tạo 1 hàm mới, lúc này nó sẽ thoát khỏi pageload và dữ liệu mảng của mình mất hết
ko biết có thể giữ mảng còn dữ liệu khi click sự kiện cho button ko mọi người (sorry vì trình asp mình còn gà vì mình quen với hàm void main chỉ gọi hàm của C++ rùi nên nên giờ chuyển qua làm asp nên bị rắc rối)