Vấn đề 1 : Mình dùng HttpWebRequest để đăng nhập vào 1 website, sau đó dùng WebBrowser để hiển thị lên. Vậy có cách nào để parse Cookie từ CookieContainer sang WebBrowser control không ? Mình thử đăng nhập bằng WebBrowser luôn thì xử lí rất chậm do phải load nhiều => không hợp lý.

Vấn đề thứ 2 : có một số game flash yêu cầu cookie, mình dùng AxShockwareFlash để hiện thị, vậy có cách nào để set cookie cho nó được không ?

Trọng tâm vẫn ở vấn đề 1 nhé mọi người.