Vấn đề là em đang xài win 8, xài Visual 2012, SQL 2012 luôn nói chung full 1 bộ mới toanh, lúc đầu xài bình thường h có cái rắc rồi là trường em xài visual 2005 SQL 2k , mỗi lần làm bài ở trường về nhà convert sang khổ ải, gặp thêm cái tội em làm bài xong đem lên trường thì k chạy được, có ai giúp em làm cách nào không ạ. hay phải cài Visual 2005 trên Win 8, nghe hơi sốc nhưng nan giải với em quá