Clubsunflower là cái nôi đào tạo tốt nhất những tâm hồn trẻ thơ, bước đầu giúp các bé làm quen với vẽ tranh, đặt nền tảng cho một quá trình hội họa về sau của bé:
- Trẻ có cơ hội thi thố, gặp gỡ và giao lưu với nhiều bạn bè quốc tế, được hòa mình vào môi trường “Mỹ thuật và Sáng tạo” hấp dẫn, độc đáo.
- Trẻ được lắng nghe, được tôn trọng, được suy nghĩ được thể hiện cá tính, ý tưởng.Câu lạc bộ với đội ngũ giáo viên dậy vẽ trẻ tuổi, tận tình và nhiệt huyết:


Hãy tìm đến địa điểm http://clubsunflower.vn của câu lạc bộ Sunflower chúng tôi !!