mọi người giúp mình với, đề bài là: nhập vào danh sách sv của một lớp ( số sv chưa biết, độ dài của tên sv từ 10->50) sắp xếp theo kiểu của việt nam ( tức là theo tên ấy ạ ví dụ: An, Bình, Cường...),sử dụng bộ nhớ hiệu quả, và không sử dụng hoán vị xâu!