Mình có xây dựng môt server dùng thư viện libevent (Ubuntu 12.10), nhận các kết nối từ client do mình viết. GIao thức truyền dữ liệu do mình tự xây dựng. Server và client hoạt động không có vấn đề chỉ, nhưng thỉnh thoảng server bị crash và thoát luôn. không có bất kì một thông báo nào khác ngoài thông báo :"event_queue_remove not on queue 8".

Mình đã search lỗi này rất nhiều nhưng không tìm ra vấn đề. Mọi người đã từng bị lỗi này chưa và cách sửa như thế nào?