Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Các anh ơi làm hộ em ý 2 bài dưới với....thanhk các a nhiều nhiều

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2013
  Bài viết
  0

  Wink Các anh ơi làm hộ em ý 2 bài dưới với....thanhk các a nhiều nhiều

  Các anh làm hộ em ý 2 vs....hic, em ngồi mãi mà nó chẳng ra cái j cả: đề bài nó thế này đây...

  Cài đặt các giải thuật sắp xếp trên (Viết chương trình C)
  Viết chương trình bằng ngôn ngữ C:
  - Đọc/ghi tệp tin (tệp văn bản)
  - Cài đặt các thuật toán sắp xếp.
  Mô tả bài toán:
  - Dữ liệu vào trong file văn bản SORT.INP chứa không nhiều hơn 10
  6
  khoá và giá trị mỗi khoá là số tự
  nhiên không quá 10
  6
  . Kết quả được ghi ra file văn bản SORT.OUT chứa dãy khoáđược sắp, mỗi khoá trên
  một dòng.

  - Chương trình có giao diện dưới dạng menu, mỗi chức năng tương ứng với một thuật toán sắp xếp. (Gọi các
  chương trình con).
  - Đánh giá, nhận xét về độ phức tạp của các giải thuật sắp xếp trên.
  Ví dụ menu chương trình:
  Chương trình sắp xếp:
  1. Nhập dữ liệu
  2. Sắp xếp:
  1. Sắp xếp chèn
  2. Sắp xếp nổi bọt
  3. …
  3. Thoát

  và đây là link đầy đủ đề bài + file sort.inp: http://www.mediafire.com/?yvdhhisxx9gk0gi

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  5

  Đọc hoài không hiểu đề muốn nói gì.

  Làm được thế này thôi, không biết có đúng đề của bạn hay không.

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <thoa.h>
  4. #include <stdlib.h>
  5. FILE *f;
  6. int key;
  7. int *A;
  8. int n;
  9. void nhap()
  10. {
  11.     printf("Nhap vao so phan tu: ");
  12.     scanf("%d",&n);
  13.     A=(int *)malloc(n*sizeof(int));
  14.     for(int i=0;i<n;i++)
  15.     {
  16.         printf("Nhap vao so phan tu thu %d: ",i+1);
  17.         scanf("%d",&A[i]);
  18.         if(A[i]>=1000000)
  19.         {
  20.             i--;
  21.             continue;
  22.         }
  23.        
  24.     }
  25. }
  26. void sapxep_tangdan()
  27. {
  28.     int hoanvi;
  29.     for(int i=0;i<n;i++)
  30.     {
  31.         for(int j=0;j<n;j++)
  32.         {
  33.             if(A[i]<A[j])
  34.             {
  35.                 hoanvi=A[i];
  36.                 A[i]=A[j];
  37.                 A[j]=hoanvi;
  38.             }
  39.         }
  40.     }
  41. }
  42. void sapxep_giamdan()
  43. {
  44.     int hoanvi;
  45.     for(int i=0;i<n;i++)
  46.     {
  47.         for(int j=0;j<n;j++)
  48.         {
  49.             if(A[i]>A[j])
  50.             {
  51.                 hoanvi=A[i];
  52.                 A[i]=A[j];
  53.                 A[j]=hoanvi;
  54.             }
  55.         }
  56.     }
  57. }
  58. void gotoxy(short x,short y)
  59. {
  60.     HANDLE hConsoleOutput;
  61.     COORD Cursor_an_Pos = { x,y};
  62.     hConsoleOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  63.     SetConsoleCursorPosition(hConsoleOutput , Cursor_an_Pos);
  64. }
  65. void xuat()
  66. {
  67.     for(int i=0;i<n;i++)
  68.     {
  69.         gotoxy(10,2+i);
  70.         printf("%d",A[i]);
  71.     }
  72. }
  73. void ghifile()
  74. {
  75.     if((f=fopen("XapXep.txt","w+"))==NULL)
  76.     {
  77.         printf("Khong the mo file");
  78.         exit(0);
  79.     }
  80.     for(int i=0;i<n;i++)
  81.     {
  82.         fprintf(f,"%d\n",A[i]);
  83.     }
  84.     fclose(f);
  85.         free(A);
  86. }
  87. void menu();
  88. void menu_xapxep()
  89. {
  90.     system("cls");
  91.     xuat();
  92.     do
  93.     {
  94.         gotoxy(50,1);
  95.         printf("1:Sap xep tang dan");
  96.         gotoxy(50,3);
  97.         printf("2:Sap xep giam dan");
  98.         gotoxy(50,5);
  99.         printf("3:Ghi vao file");
  100.         gotoxy(50,7);
  101.         printf("4:Thoat");
  102.         gotoxy(50,9);
  103.         printf("Nhap lua chon: ");
  104.         scanf("%d",&key);
  105.         if(key==1)
  106.         {
  107.             system("cls");
  108.             sapxep_tangdan();
  109.             xuat();
  110.            
  111.         }
  112.         else
  113.         if(key==2)
  114.         {
  115.             system("cls");
  116.             sapxep_giamdan();
  117.             xuat();
  118.         }
  119.         else
  120.         if(key==3)
  121.         {
  122.             ghifile();
  123.                         system("cls");
  124.             menu();
  125.         }
  126.         else
  127.         if(key==4)
  128.         key=27;
  129.     }while(key!=27);
  130. }
  131. void menu()
  132. {
  133.     int daluachon=0;
  134.     do
  135.     {
  136.         gotoxy(50,1);
  137.         printf("1:Nhap du lieu");
  138.         gotoxy(50,3);
  139.         printf("2:Sap xep");
  140.         gotoxy(50,5);
  141.         printf("3:Thoat");
  142.         gotoxy(50,7);
  143.         printf("Nhap lua chon: ");
  144.         scanf("%d",&key);
  145.         if(key==1)
  146.         {
  147.             system("cls");
  148.             nhap();
  149.             system("cls");
  150.             daluachon=1;
  151.         }
  152.         else
  153.         if(key==2 && daluachon==1)
  154.         {
  155.             system("cls");
  156.             menu_xapxep();
  157.         }
  158.         else
  159.         if(key==3)
  160.         {
  161.             key=27;
  162.         }
  163.     }while(key!=27);
  164. }
  165. int main()
  166. {
  167.     menu();
  168.     getch();
  169. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi cd8ath : 25-02-2013 lúc 09:59 AM.

Các đề tài tương tự

 1. Focus chuột vào nhiều cửa sổ ( dạng viết auto game nhiều cửa sổ cùng lúc )
  Gửi bởi hoanghiep9x trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 13-07-2012, 10:28 PM
 2. Thêm và Sửa Table có quan hệ nhiều nhiều trong mô hinh MVC như thế nào?
  Gửi bởi minhchi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 26-05-2012, 04:32 PM
 3. Xử lý nhiều thread truyền nhiều file lớn như thế nào ?
  Gửi bởi iamme22021990 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 03-01-2012, 09:19 PM
 4. Cập nhật nhiều Gridview vào nhiều datatable trong Dataview
  Gửi bởi MYNAM trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-07-2011, 12:08 PM
 5. chọn nhiều Properties checked cho nhiều radio trong 1 fomm
  Gửi bởi lotus88 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 06-06-2011, 05:34 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn