Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Lấy danh sách file trong folder với Visual C++?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  21

  Wink Lấy danh sách file trong folder với Visual C++?

  -Mình tra MSDN tìm thầy 2 hàm FindFirstFile và FindNextFile dể lấy danh sách file có trong folder, nhưng khi run chuong trình mình nhập duong dẫn path = argv[1] = "e:\test" , trong o E mình kiểm tra có thư mục test. Nhưng khi run xong nó in ra màn hình : invalid folder error. Các bạn giúp mình. code mẫu lấy trong MSDN.

  C++ Code:
  1. #define _WIN32_WINNT 0x0501
  2.  
  3. #include <windows.h>
  4. #include <string.h>
  5. #include <stdio.h>
  6.  
  7. int main(int argc, char *argv[])
  8. {
  9.     WIN32_FIND_DATA FindFileData;
  10.     HANDLE hFind = INVALID_HANDLE_VALUE;
  11.     char DirSpec[MAX_PATH]; // directory specification
  12.     DWORD dwError;
  13.  
  14.     printf ("Target directory is %s.\n", argv[1]);
  15.     strncpy (DirSpec, argv[1], strlen(argv[1])+1);
  16.     strncat (DirSpec, "\\*", 3);
  17.  
  18.     hFind = FindFirstFile(DirSpec, &FindFileData);
  19.  
  20.     if (hFind == INVALID_HANDLE_VALUE)
  21.     {
  22.         printf ("Invalid file handle. Error is %u\n", GetLastError());
  23.         return (-1);
  24.     }
  25.     else
  26.     {
  27.         printf ("First file name is %s\n", FindFileData.cFileName);
  28.         while (FindNextFile(hFind, &FindFileData) != 0)
  29.         {
  30.             printf ("Next file name is %s\n", FindFileData.cFileName);
  31.         }
  32.  
  33.         dwError = GetLastError();
  34.         FindClose(hFind);
  35.         if (dwError != ERROR_NO_MORE_FILES)
  36.         {
  37.             printf ("FindNextFile error. Error is %u\n", dwError);
  38.             return (-1);
  39.         }
  40.     }
  41.  
  42.     return (0);
  43. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi meoconlongvang : 01-05-2009 lúc 10:19 AM. Lý do: Đưa code vào tag

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Mình chạy thấy đúng mà. Bạn nhập đường dẫn như thế nào vậy ?
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Nơi ở
  sài gòn
  Bài viết
  422

  sửa hộ nè
  Code:
  #include <windows.h>
  #include <stdio.h>
  #include <tchar.h>
  #include <strsafe.h>
  #include <malloc.h>
  
  #define BUFSIZE MAX_PATH
  int main(int argc, char *argv[])
  {
  	WIN32_FIND_DATA FindFileData;
  	HANDLE hFind = INVALID_HANDLE_VALUE;
  	DWORD dwError;
  	TCHAR szDirSpec[MAX_PATH];
  	size_t length_of_arg;
  	//szDirSpec = (TCHAR *) malloc (BUFSIZE);
  	TCHAR szPath[MAX_PATH];
  	lstrcpy(szPath,_T("C:\\Users\\sdfsd\\Desktop\\hj"));
  	StringCbLength(szPath, BUFSIZE, &length_of_arg);
  	if (length_of_arg > (BUFSIZE - 2))
  	{
  		printf("Input directory is too large.\n");
  		return 3;
  	}
  	printf ("Target directory is %s.\n", szPath);
  	StringCbCopyN (szDirSpec, BUFSIZE, szPath, length_of_arg+1);
  	StringCbCatN (szDirSpec, BUFSIZE, _T("\\*"), 3);
  	// Find the first file in the directory.
  	hFind = FindFirstFile(szDirSpec, &FindFileData);
  	if (hFind == INVALID_HANDLE_VALUE) 
  	{
  		printf ("Invalid file handle. Error is %u.\n", GetLastError());
  		return (-1);
  	} 
  	else 
  	{
  		printf ("First file name is %s.\n", FindFileData.cFileName);
  		while (FindNextFile(hFind, &FindFileData) != 0) 
  		{
  			printf ("Next file name is %s.\n", FindFileData.cFileName);
  		}
  		dwError = GetLastError();
  		FindClose(hFind);
  		if (dwError != ERROR_NO_MORE_FILES) 
  		{
  			printf ("FindNextFile error. Error is %u.\n", dwError);
  			return (-1);
  		}
  	}
  	free(szDirSpec);
  	return (0);
  }
  cố gắng

Các đề tài tương tự

 1. Liệt kê danh sách các file trong cùng folder với file đang chạy ?
  Gửi bởi phucduan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 05-10-2012, 09:03 AM
 2. Tự động cập nhật danh sách Folder trong C# khi Folder bị xoá trong Window Explorer
  Gửi bởi nganthuvinhbiet trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 22-09-2011, 07:51 PM
 3. Cách kiểm tra trong 1 folder có chứa 1 file hay folder khác hay không ?
  Gửi bởi nguyenkhanhminh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 23-05-2011, 11:00 AM
 4. Algorithm Cách lấy danh sách các file trong 1 folder và subfolder
  Gửi bởi Riku trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 18-05-2011, 03:08 PM
 5. làm thế nào để move 1 folder trong Visual C++?
  Gửi bởi hoangtung225 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 11-12-2010, 05:25 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn