tình hình là em gặp chút khó khăn là cài đặt cây nhị phân bằng ngôn ngữ C#. ai biết cách cài đặt hướng dẫn em với. em cảm ơn ạ.