chào tất cả mọi người , em đang tìm hiểu về spring mvc , khi em tạo mới project mvc tempalte với eclipse e chưa có viết code gì hết , mà không hiểu sao khi chạy toàn bị lỗi 404 , em đang dùng eclipse java ee , sever Tomcat 7 . mọi người giúp e với , e cảm ơn nhiều