Chào mọi người.
Mình có 1 từ điển tiếng Anh sử dụng cấu trúc Trie.
Giờ mình muốn sinh 1 chuỗi độ dài 16 (chuỗi bao gồm các chữ cái có thể trùng nhau) mà tỉ lệ về độ dài các từ có thể sinh ra từ chuỗi đó thỏa mãn điều kiện cho trước.
Ví Dụ như nếu có n từ (có nghĩa trong tiếng anh) có thể sinh ra được từ chuỗi s (là chuỗi mình cần xây dựng), thì mình muốn có 50% = n/2 từ có độ dài là 2, 30% từ có độ dài 3, còn lại có độ dài 4.
Không biết có thuật nào có thể sinh chuỗi như vậy được không nhỉ. Chứ mình ngồi nghĩ thì chả ra được
Thank.