Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 15 kết quả

Đề tài: Đề olympic C++ | Hoán vị các chữ số trên C++??

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  19

  Mặc định Đề olympic C++ | Hoán vị các chữ số trên C++??

  Các pác giúp mình với .

  Đây là đề : Tìm tất cả các số có sáu chữ số sao cho tất cả các tích của nó với 2, 3, 4, 5, 6 đều viết được từ số ban đầu bằng cách hoán vị các chữ số

  Đây là hướng giải thuật của mình :

  Kiểm tra 1 số a thì bạn tạo 1 mảng để lưu các chữ số có trong a,rồi tạo 1 mảng thứ 2 để lưu tích của
  a với 2 ,bạn sắp xếp 2 mảng tăng dần rồi kiểm tra xem 2 mảng có bằng nhau ko,nếu đúng thì xuất mảng 1
  ra sau khi kiểm tra a xong thì bạn reset lại 2 mảng để dùng cho số tiếp theo,bạn làm tương tự với các
  số còn lại.


  Còn đây là code mình đã làm, còn nhiều sai sót , mong bạn lại giúp mình hoàn chỉnh cái code này :

  Code:
  #include <iostream>
  #include <string>
  using namespace std;
  
  
  
  void sorta(int a[])
  {
    int i, j, temp;
    for (i = (6 - 1); i >= 0; i--)
      {
      for (j = 1; j <= i; j++)
        {
        if (a[j-1] > a[j])
          {
          temp = a[j-1];
          a[j-1] = a[j];
          a[j] = temp;
          }
         }
      }
  }
  void sortb(int b[])
  {
    int i, j, temp;
    for (i = (6 - 1); i >= 0; i--)
      {
      for (j = 1; j <= i; j++)
        {
        if (b[j-1] > b[j])
          {
          temp = b[j-1];
          b[j-1] = b[j];
          b[j] = temp;
          }
         }
      }
  }
  
  int check(long n)
  {
    int a[6],b[6];
    long temp=n;
    for(int i=0;i<6;i++)
      {
        a[i]=temp%10;temp/=10;}
        temp=n*2;
        for(int i=0;i<6;i++)
        {
          b[i]=temp%10;temp/=10;
          sorta(a);sortb(b);
          for(int i=0;i<6;i++)
          {
            if(a[i]!=b[i])
            {
              //cout<<"ko phai la so do";
              for(int j=0;j<6;j++)
              a[j]=-1;
              return 0;
              //cout<<a[j];
            }
  
          }
          return 1;
          //cout<<"la so do";
        }
  }
  void main()
  {
    long m,numbers[99999999];
    long n,i;
    //cout<< "nhap chieu dai :"; cin>>n;
    for(long i=100000;i<999999;i++)
     cin>numbers[i] =i ;
     //cin>>n;
    cout<<"\nket qua : "<<check(n);
  	cin>>n;
  
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  74

  sao bạn lại phải làm cực nhọc thế.ko cần phải sắp xếp 2 mảng đó đâu.ta chỉ cần so sánh các phần tử của mảng thôi.
  cho 2 vòng for chạy các phần tử của 2 mảng.
  nếu với 1 phần tử ở mảng 1 có 1 phần tử ở mảng 2 bằng nó thì cho phần tử nó bằng -1(đánh dấu đã được sử dụng) nếu không tồn tại thì trả về 0 luôn và thoát hàm.
  cuối hàm ta cho return 1; thế là được mà. code của mình đây:
  Code:
  int kiem_tra(int n,int k){
    int a1[6],a2[6];
    int tmp=n*k,i=0,j,kt;
    if(n*6>999999) return 0;
    while(n>0){
      a1[i]=n%10;
      a2[i]=tmp%10;
      i++;
      n/=10;
      tmp/=10;
    }
    for(i=0;i<6;i++){
      kt=0;
      for(j=0;(j<6)&&(kt==0);j++){
        if(a1[i]==a2[j]) {kt=1;
        //printf("%d %d",a[i],
        a2[j]=-1;}
      }
      if (kt==0) return 0;
    }
    return 1;
  }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  25

  Làm theo cách của bạn minhgiang thì giả sử mảng 1 có 2 phần tử là số 6, mảng 2 có 3 phần tử là số 6. Vậy vẫn thỏa sao? Mình nghĩ là ko.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  hiện thực hóa ý tưởng của bạn nguyenjimi thành code:
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<stdlib.h>
  3.  
  4. int isEqual(char *a,char *b,int num)
  5. {
  6.     for(int i = 0; i<num;++i)
  7.         if(a[i]!=b[i])
  8.             return 0;
  9.     return 1;
  10. }
  11.  
  12. int compare(const void* a,const void* b)
  13. {
  14.     return *(char*)a - *(char*)b;
  15. }
  16.  
  17. int isValid(long lNumber)
  18. {
  19.     char strIn[7],strTmp[7];
  20.  
  21.     sprintf(strIn,"%ld",lNumber);
  22.     qsort(strIn,6,1,compare);   //skip '\0'
  23.  
  24.     for(int i = 2; i<=6; ++i)
  25.     {
  26.         long temp = lNumber*i;
  27.         sprintf(strTmp,"%ld",temp);
  28.         qsort(strTmp,6,1,compare);
  29.         if(!isEqual(strIn,strTmp,6))
  30.             return 0;
  31.     }
  32.  
  33.     return 1;
  34. }
  35.  
  36. int main()
  37. {
  38.     long soLan = 999999/6+1;
  39.     for(long i = 100000; i<soLan;++i)
  40.         if(isValid(i))
  41.             printf("%d\n",i);
  42.     system("pause");
  43.     return 0;
  44. }

  bài giải ngắn gọn nhất là ...
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. int main()
  3. {
  4.     printf("%d\n",142857);
  5.     return 0;
  6. }

  code ra gió bão

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  21

  Thử tìm 1 cách để không phải đổi số sang mảng, cuối cùng lại ra code điên loạn thế này:

  Mình lưu số luôn dưới dạng mảng và khi thực hiện phép nhân thì tính ra từng chữ số nếu sai 1 chữ số cho phăng teo luôn, trường hợp chậm nhất thì sẽ tương đương với đổi số sang mảng.

  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. #include<stdlib.h>
  3. using std::cout;
  4. char a[6];
  5.  
  6. void display()
  7. {
  8.     for( int i=0; i<6; ++i )
  9.         cout << (int)a[i];
  10. }
  11.  
  12. int isin( char x, char b[])
  13. {
  14.     for(int i=0; i<6; ++i)
  15.     if( x == b[i] )
  16.     {
  17.         b[i] = 10;
  18.         return 1;
  19.     }
  20.     return 0;
  21. }
  22.  
  23. int match()
  24. {
  25.     char b[6];
  26.     for(int i = 2; i<=6; ++i)
  27.     {
  28.         char tmp, j, nho = 0;
  29.         memcpy(b,a,6);
  30.         for(j = 5; j >= 0 ; --j)
  31.         {
  32.             tmp = a[j]*i+nho;
  33.             div_t thuong = div(tmp,10);
  34.             if( !isin( thuong.rem, b ) )
  35.                 return 0;
  36.             nho = thuong.quot;
  37.         }
  38.  
  39.         if(nho) return 0;
  40.     }
  41.     return 1;
  42. }
  43.  
  44. void for_loop(char k = 1)
  45. {
  46.     for ( a[k] = 0 ; a[k] <= 9 ; ++a[k])
  47.     if( k == 5 )
  48.     {  
  49.         if( match()) display();
  50.     }
  51.     else for_loop( k+1 );
  52. }
  53.  
  54. int main()
  55. {
  56.     a[0]=1;
  57.     for_loop();
  58.     return 0;
  59. }

  Test trên code::block mất 0,015s ( cách của bạn 6220119 mất 0,062s )
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi regist : 05-05-2009 lúc 07:52 PM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  Mặc định Đề olympic C++ | Hoán vị các chữ số trên C++??

  ko phải cách của mình đâu, mình thấy ý tưởng hay nên cố gắng biến nó thành code thôi (tuy nhiên với 6 số thì kiểm tra bằng 2 vòng lặp lồng nhau sẽ nhanh hơn sắp xếp rồi kiểm tra) :P

  cách của regist thì nhanh hơn 100% vì có can thiệp vào quá trình nhân để kiểm tra trực tiếp.
  code ra gió bão

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  74

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hunter_hikaru Xem bài viết
  Làm theo cách của bạn minhgiang thì giả sử mảng 1 có 2 phần tử là số 6, mảng 2 có 3 phần tử là số 6. Vậy vẫn thỏa sao? Mình nghĩ là ko.
  hjxxxx, sao bạn lại nói thế.bạn đã đọc giải thuật của mình chưa vậy:
  giả sử đầu có 2 chữ số 6: số sau có 3;
  thì với số 6 đầu ta tìm được vị trí ở số thứ 2 cũng là 6.rồi ta thay đổi luôn chỗ đó thành -1.vậy thì hết 2 chữ số 6 ở số thứ nhất ta vẫn còn 1 chữ số 6 ở số thứ 2. vậy thì sẽ có một chữ số ở số thứ nhất ko bằng chữ số nào ở số thứ 2.và return 0.

  http://ebook.here.vn
  trang web cung cấp đề thi,tài liệu ôn thi đại học.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  3

  Các bác có thể ghi chú thích trên các dòng code được không? Em chưa hiểu mấy chỗ

 9. #9
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  42

  @6220119: Tại sao phải lấy 999999/6+1 ạ. Em chưa hiểu lắm. :P
  C Code:
  1. while (!silly)
  2.     cout<<"Study everything !";

 10. #10
  Ngày gia nhập
  07 2009
  Nơi ở
  Thị trấn Lâm Thao - Phú Thọ
  Bài viết
  86

  thì số có 6 chữ số lớn nhất là 999999 mà bạn
  khi nhân với 6 nó vẫn là số có 6 chữ số nên ???
  bạn hiểu chưa vậy bạn
  Ngô Hùng Cường
  Birthday: 14/4/1986 - Cư ngụ: Thị trấn Lâm Thao - Phú Thọ
  kidteam@gmail.com
  Yahoo ID: cuong_dhbk2004
  0989696971
  0915696971

Các đề tài tương tự

 1. Tài liệu lập trình C Cần đề cương hướng dẫn Olympic tin học C
  Gửi bởi Doreamon9x trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 22-07-2010, 10:51 AM
 2. Các đề thi Olympic qua các năm
  Gửi bởi cafelanh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 06-06-2010, 07:22 PM
 3. Xin hỏi về việc học olympic tin học
  Gửi bởi saolion trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 04-09-2009, 01:13 PM
 4. Đề thi Olympic Quốc Nội !
  Gửi bởi Template trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 27-11-2008, 05:37 PM
 5. Xin Ebook tương tự các đề thì olympic tin học
  Gửi bởi bathong trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 30-10-2008, 10:33 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn