Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Chu trình hamilton, sắp xếp đội bóng. Giúp mình sửa lỗi?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  2

  Mặc định Chu trình hamilton, sắp xếp đội bóng. Giúp mình sửa lỗi?

  Mình có bài tập thế này:

  Trong một giải bóng đá ở làng PhanThi có N đội tham gia (N chẵn), được đánh số từ 1 đến N. Ban tổ chức muốn giải trở nên sôi động và kịch tính ở các vòng cuối, nên không muốn các đội mạnh gặp nhau quá sớm ở vòng loại. Họ đã vạch ra một bản thống kê trong đó nói rõ một đội sẽ không được gặp những đội nào. Tuy nhiên họ không thể lập ra các cặp đấu được. Bạn hãy sử dụng thuật toán tìm chu trình Hamilton để giải quyết vấn đề này. Biết rằng mỗi đội phải đá 2 trận và các đội có không quá N/2 -1 đối thủ không đáng gặp. Input: Vào từ file văn bản PHANTHICUP.INP
  • Dòng đầu chứa số nguyên chẵn N (2<=N<=200).
  • Dòng thứ i trong số N dòng tiếp theo cho biết các đối thủ mà đội i không được gặp ở vòng loại, số đầu tiên trong mỗi dòng cho biết số đối thủ và các số sau liệt kê các đối thủ.

  Output: Ghi ra file văn bản PHANTHICUP.OUT
  • Một dãy gồm N số là thứ tự các cặp đấu trong đó số đầu và số cuối sẽ là một cặp đấu. Ví dụ dãy “1 2 3 4”: nghĩa là đội 1 đấu với đội 2 và 4, đội 2 gặp 1 và 3, đội 3 gặp 2 và 4, đội 4 gặp 3 và 1.
  .
  mình làm được như the này nhưng khong chạy.bạn nào có cách chỉ giúp mình
  C Code:
  1. ====================================================================================================================
  2. #include "stdio.h"
  3. #include "malloc.h"
  4.  
  5. #define MAX 30
  6. typedef struct node
  7. {
  8.     int dinh;
  9.     node *next;
  10. }node;
  11.  
  12. node* Ke[MAX];
  13. int CT[MAX];
  14. int sodinh;
  15. int Duyet[MAX];
  16. //initialize
  17. int dem=0;
  18.  
  19. void input()
  20. {
  21.     int m,a,b;
  22.     printf("Nhap vao so canh va dinh:");
  23.     scanf("%d%d",&m,&sodinh);
  24.     for(int j=0;j<sodinh;j++)
  25.         Duyet[j]=1;
  26.     int i;
  27.     for(i=0;i<sodinh;i++)
  28.         Ke[i]=NULL;
  29.     for(i=0;i<m;i++) //them cac dinh vao ds ke
  30.     {
  31.         printf("Dinh 1& 2 canh %d:",i);
  32.         scanf("%d%d",&a,&b);
  33.  
  34.         node *p;
  35.         p=(node*)malloc(sizeof(struct node));
  36.         if(p==NULL) return;
  37.         p->dinh=a;
  38.         p->next=Ke[b];
  39.         Ke[b]=p;
  40.  
  41.         p=(node*)malloc(sizeof(struct node));
  42.         if(p==NULL) return;
  43.         p->dinh=b;
  44.         p->next=Ke[a];
  45.         Ke[a]=p;
  46.     }
  47. }
  48.  
  49.  
  50. //k la bien linh dong de dem so dinh duyet
  51. void Hamilton(int x)
  52. {
  53.     node *temp;
  54.     static int k=0;
  55.     k++;
  56.     int kt=0;
  57.     Duyet[x-1]=0;
  58.     for(temp=Ke[x];temp!=NULL;temp=temp->next)
  59.     {   if(temp->dinh==3&&k==sodinh)
  60.         {
  61.             CT[k]=x;
  62.             //Xuat chu trinh
  63.             for(int q=0;q<k;q++)
  64.                 printf("%4d",CT[q]);
  65.             printf("\n");
  66.         }
  67.         else
  68.             if(Duyet[temp->dinh-1])
  69.             {
  70.                 kt=1;
  71.                 CT[k]=temp->dinh;
  72.                 Hamilton(temp->dinh);
  73.                 kt=0;
  74.             }
  75.     }
  76.     if(kt==0)   {
  77.                     if(x!=3)
  78.                       Duyet[x-1]=1;
  79.                     k--;
  80.                    }
  81. }
  82.  
  83. void main()
  84. {
  85.     input();
  86.     //khoi dong
  87.     CT[0]=3;
  88.     Hamilton(3); // o day ta cho 3 la dinh bat dau, co the bat dau tu dinh bk trong do thi
  89. }
  ================================================== ====================
  không chạy được !!
  Code:

  temp->dinh==3&&k==sodinh
  ================================================== ====================
  đây là bài hamilton mình mới chỉ viết cho nó xuất ra một chu trình hamilton bất kỳ. chứ không phải là chu trình ngắn nhất.

  C Code:
  1. int CHamilton::RunAlg(int iCount,int iDinh)
  2. {        
  3.     if(iCount> g.GetN()) // nếu mà số lần thực hiện lớn hơn số đỉnh của đồ thị g thì kết thúc
  4.         return 1;
  5.     for(int i=0; i<g.GetN(); i++)
  6.         if(g.GetArrayElement(iDinh,i) && !pStatus[i]) // nếu có đường đi từ iDinh tới đỉnh i và đỉnh i chưa được xét
  7.         {
  8.             pVisit[iCount] = i; // cập nhật lại đỉnh đã qua tại lần iCount là i
  9.             pStatus[i] =  1; // đánh dấu đã thăm i
  10.             RunAlg(iCount+1,i); //gọi đệ qui lại với đỉnh i
  11.             pStatus[i] = 0; // bỏ đánh dấu đã thăm đỉnh i
  12.         }
  13.     return 1;
  14. }

  ================================================== ================================================== ================
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi QuangHoang : 04-05-2009 lúc 09:40 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,750

  Code của bạn không chạy như thế nào? Thử thêm getch(); và cuối của hàm main xem?
  Email: admin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667 (Office: 04 6329 2380)
  Yahoo & Skype: dreaminess_world (Vui lòng chỉ rõ mục đích ngay khi liên hệ, cảm ơn!)

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó. Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  2

  Chu trình hamilton, sắp xếp đội bóng. Giúp mình sửa lỗi?

  --------------------------------------------------------------------------------

  Mình có bài tập thế này:

  Trong một giải bóng đá ở làng PhanThi có N đội tham gia (N chẵn), được đánh số từ 1 đến N. Ban tổ chức muốn giải trở nên sôi động và kịch tính ở các vòng cuối, nên không muốn các đội mạnh gặp nhau quá sớm ở vòng loại. Họ đã vạch ra một bản thống kê trong đó nói rõ một đội sẽ không được gặp những đội nào. Tuy nhiên họ không thể lập ra các cặp đấu được. Bạn hãy sử dụng thuật toán tìm chu trình Hamilton để giải quyết vấn đề này. Biết rằng mỗi đội phải đá 2 trận và các đội có không quá N/2 -1 đối thủ không đáng gặp. Input: Vào từ file văn bản PHANTHICUP.INP
  • Dòng đầu chứa số nguyên chẵn N (2<=N<=200).
  • Dòng thứ i trong số N dòng tiếp theo cho biết các đối thủ mà đội i không được gặp ở vòng loại, số đầu tiên trong mỗi dòng cho biết số đối thủ và các số sau liệt kê các đối thủ.

  Output: Ghi ra file văn bản PHANTHICUP.OUT
  • Một dãy gồm N số là thứ tự các cặp đấu trong đó số đầu và số cuối sẽ là một cặp đấu. Ví dụ dãy “1 2 3 4”: nghĩa là đội 1 đấu với đội 2 và 4, đội 2 gặp 1 và 3, đội 3 gặp 2 và 4, đội 4 gặp 3 và 1.
  .
  mình làm được như the này nhưng khong chạy.bạn nào có cách chỉ giúp mình

  C code: Lựa chọn code | Ẩn/Hiện code
  ================================================== ================================================== ================
  #include "stdio.h"
  #include "malloc.h"

  #define MAX 30
  typedef struct node
  {
  int dinh;
  node *next;
  }node;

  node* Ke[MAX];
  int CT[MAX];
  int sodinh;
  int Duyet[MAX];
  //initialize
  int dem=0;

  void input()
  {
  int m,a,b;
  printf("Nhap vao so canh va dinh:");
  scanf("%d%d",&m,&sodinh);
  for(int j=0;j<sodinh;j++)
  Duyet[j]=1;
  int i;
  for(i=0;i<sodinh;i++)
  Ke[i]=NULL;
  for(i=0;i<m;i++) //them cac dinh vao ds ke
  {
  printf("Dinh 1& 2 canh %d:",i);
  scanf("%d%d",&a,&b);

  node *p;
  p=(node*)malloc(sizeof(struct node));
  if(p==NULL) return;
  p->dinh=a;
  p->next=Ke[b];
  Ke[b]=p;

  p=(node*)malloc(sizeof(struct node));
  if(p==NULL) return;
  p->dinh=b;
  p->next=Ke[a];
  Ke[a]=p;
  }
  }


  //k la bien linh dong de dem so dinh duyet
  void Hamilton(int x)
  {
  node *temp;
  static int k=0;
  k++;
  int kt=0;
  Duyet[x-1]=0;
  for(temp=Ke[x];temp!=NULL;temp=temp->next)
  { if(temp->dinh==3&&k==sodinh)
  {
  CT[k]=x;
  //Xuat chu trinh
  for(int q=0;q<k;q++)
  printf("%4d",CT[q]);
  printf("\n");
  }
  else
  if(Duyet[temp->dinh-1])
  {
  kt=1;
  CT[k]=temp->dinh;
  Hamilton(temp->dinh);
  kt=0;
  }
  }
  if(kt==0) {
  if(x!=3)
  Duyet[x-1]=1;
  k--;
  }
  }

  void main()
  {
  input();
  //khoi dong
  CT[0]=3;
  Hamilton(3); // o day ta cho 3 la dinh bat dau, co the bat dau tu dinh bk trong do thi
  }
  ================================================== ====================
  không chạy được !!
  Code:

  temp->dinh==3&&k==sodinh
  ================================================== ====================
  đây là bài hamilton mình mới chỉ viết cho nó xuất ra một chu trình hamilton bất kỳ. chứ không phải là chu trình ngắn nhất.


  C code: Lựa chọn code | Ẩn/Hiện code
  int CHamilton::RunAlg(int iCount,int iDinh)
  {
  if(iCount> g.GetN()) // nếu mà số lần thực hiện lớn hơn số đỉnh của đồ thị g thì kết thúc
  return 1;
  for(int i=0; i<g.GetN(); i++)
  if(g.GetArrayElement(iDinh,i) && !pStatus[i]) // nếu có đường đi từ iDinh tới đỉnh i và đỉnh i chưa được xét
  {
  pVisit[iCount] = i; // cập nhật lại đỉnh đã qua tại lần iCount là i
  pStatus[i] = 1; // đánh dấu đã thăm i
  RunAlg(iCount+1,i); //gọi đệ qui lại với đỉnh i
  pStatus[i] = 0; // bỏ đánh dấu đã thăm đỉnh i
  }
  return 1;
  }

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập giải thuật Chu trình Hamilton dùng stack khử đệ quy, mong mọi người giúp.
  Gửi bởi j3amboo trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 16-11-2011, 09:11 PM
 2. Tư vấn du học Mỹ - Khuôn viên giành cho thể thao rộng lớn: bơi lôi, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền,….
  Gửi bởi ctvlinh92 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-05-2011, 04:19 PM
 3. giải thuật tìm chu trình Hamilton. Giúp em
  Gửi bởi chuong01 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 06-06-2010, 03:47 PM
 4. Giúp mình đề tài quản lý đội bóng với
  Gửi bởi NguyenDuyQuang trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 30-05-2010, 02:36 PM
 5. Kiểm tra lỗi bài cầu thủ bóng đá giúp em với!!!
  Gửi bởi thongcam87 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 20-11-2008, 11:24 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn