Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Bài tập C | Ma trận xoắn ốc trong C?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  36

  Mặc định Bài tập C | Ma trận xoắn ốc trong C?

  Em đã đọc nhiều bài viết về Ma Trận Xoắn Ốc trên Diễn Đàn nhưng mà vẫn không có bài nào hiểu cả.
  Em mới học C.
  CHỉ học tới mấy câu lệnh for và while, còn hàm chưa học.

  Đọc mấy anh chị làm toàn là C++, em không hỉu, còn C thì Void nhap... gì gì đó thì em không hỉu.

  Chưa học tới mà thầy bảo là chỉ cần làm như thế:

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main()
  {
  clrscr();
  int i,j,m,n,a[20][20];


  Chỉ khai báo đơn giản, dùng for printf, scanf, while, if để có thể sắp xếp ma trận Xoắn Ốc.

  Em làm mấy không ra.

  Rất mong anh chị giúp em cái bài tập này với ạ.

  Viết bằng C ạ.
  Em xin cám ơn trước. Rất mong nhận được giúp đỡ mọi người.

  Em xin HẬU cám ơn chứ hổng có TẠ được

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  36

  Hic hic, các cao thủ không thể giúp em được với ạ.
  Hoặc có thể đọc bài viết ở diễn đàn rồi giải thích cho em với

 3. #3
  No Avatar
  Mr.Kjng Khách

  Ý bài của bạn chỉ cần dùng vòng lặp là okj.Bài này mình đã làm rùi.Nhưng mà mình viết trên pascal.Bạn có thể tự chuyển đổi sang C nhá.
  Pascal Code:
  1. program vd;
  2.   uses crt;
  3.     var a:array[1..20,1..20] of integer;
  4.     b,c:array[1..400] of integer;
  5.     i,j,n,m,d,tg,l,e:integer;
  6.  begin
  7.     clrscr;
  8.       writeln(' nhap vao m,n '); readln(m,n);
  9.         for i:=1 to n do
  10.           for j:=1 to m do
  11.              begin
  12.               write(' nhap vao a[',i,j,']=');
  13.               readln(a[i,j]);
  14.               end;
  15.     writeln; d:=1;
  16.        for i:=1 to n do
  17.           for j:=1 to m do
  18.              begin
  19.                   b[d]:=a[i,j];
  20.                   d:=d+1;
  21.              end;
  22.          for i:=1 to n do
  23.            begin
  24.              for j:=1 to m do
  25.                 write(a[i,j]:4);
  26.                 writeln;
  27.             end; writeln;
  28.           for i:=1 to d-1 do
  29.               for j:=i+1 to d-1 do
  30.                     if b[i]>b[j] then
  31.                         begin
  32.                             tg:=b[i];
  33.                             b[i]:=b[j];
  34.                             b[j]:=tg;
  35.                         end;
  36.      writeln; i:=1; j:=1; l:=0;
  37.  repeat
  38.      begin
  39.       l:=l+1; e:=1; if l>2 then e:=l-1;
  40.          while e<=m-l do
  41.             begin
  42.               c[j]:=b[i]; j:=j+1; i:=i+1; e:=e+1; if i>m*n then break;
  43.             end; if i>m*n then break; e:=l;
  44.          while e<=n-l do
  45.              begin
  46.                c[j]:=b[i]; j:=j+m; i:=i+1; e:=e+1; if i>m*n then break;
  47.              end; if i>(m*n) then break; e:=l;
  48.           while e<=m-l do
  49.              begin
  50.                c[j]:=b[i]; j:=j-1; i:=i+1; e:=e+1;if i>m*n then break;
  51.              end; if i>(m*n) then break; if n=2 then e:=1 else e:=l+1;
  52.           while e<=n-l do
  53.              begin
  54.                c[j]:=b[i]; j:=j-m; i:=i+1; e:=e+1; if i>m*n then break;
  55.              end;  if i>(m*n) then break;
  56.        end;
  57.   until 1>2;
  58.         writeln;
  59.     d:=1;
  60.   for i:=1 to n do
  61.      for j:=1 to m do
  62.          begin
  63.            a[i,j]:=c[d];
  64.            d:=d+1;
  65.          end;
  66.    writeln;
  67.   for i:=1 to n do
  68.     begin
  69.      for j:=1 to m do
  70.        write(a[i,j]:4);
  71.        writeln;
  72.        end;
  73. readln;
  74. end.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Share cho bạn cái code H làm khi mới học.
  C Code:
  1. /*Author: QuangHoang
  2.  *File: MatrixXoay.c
  3.  *Date: Unknown - edit 20081116
  4.  */
  5. #include <stdio.h>
  6.  
  7. void hoang(int a[][100],int m, int n,int x,int *t);
  8.  
  9. int main()
  10. {
  11.      int m,n,i,j;
  12.      int a[100][100];
  13.      printf("\n- Nhap so hang: ");scanf("%d",&m);
  14.      printf("\n- Nhap so cot: ");scanf("%d",&n);
  15.      int t=1,x=1,m1=m,n1=n;
  16.      while(m1>m/2)
  17.      {
  18.           hoang(a,m1,n1,x,&t);
  19.           x++;m1--;n1--;
  20.      }
  21.      if (m==n && m%2!=0) a[m/2+1][n/2+1]=t;  //TH: dac biet
  22.      for(i=1;i<=m;i++)
  23.      {
  24.           for(j=1;j<=n;j++)
  25.                printf("%4d",a[i][j]);
  26.           printf("\n");
  27.      }
  28. }
  29.  
  30. void hoang(int a[][100],int m, int n,int x,int *t)
  31. {
  32.      int i=x,j=x;
  33.           while (j<n)
  34.           {
  35.                a[i][j++]=*t;
  36.                (*t)++;
  37.           }
  38.           while (i<m)
  39.           {
  40.                a[i++][j]=*t;
  41.                (*t)++;
  42.           }
  43.           while (j>x)
  44.           {
  45.                a[i][j--]=*t;
  46.                (*t)++;
  47.           }
  48.           while (i>x)
  49.           {
  50.                a[i--][j]=*t;
  51.                (*t)++;
  52.           }
  53. }
  54.  
  55. /*
  56. VD: m=4,n=5
  57.      1  2  3  4  5
  58.     14 15 16 17  6
  59.     13 20 19 18  7
  60.     12 11 10  9  8
  61. */

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  36

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Mr.Kjng Xem bài viết
  Ý bài của bạn chỉ cần dùng vòng lặp là okj.Bài này mình đã làm rùi.Nhưng mà mình viết trên pascal.Bạn có thể tự chuyển đổi sang C nhá.
  Pascal Code:
  1. program vd;
  2.   uses crt;
  3.     var a:array[1..20,1..20] of integer;
  4.     b,c:array[1..400] of integer;
  5.     i,j,n,m,d,tg,l,e:integer;
  6.  begin
  7.     clrscr;
  8.       writeln(' nhap vao m,n '); readln(m,n);
  9.         for i:=1 to n do
  10.           for j:=1 to m do
  11.              begin
  12.               write(' nhap vao a[',i,j,']=');
  13.               readln(a[i,j]);
  14.               end;
  15.     writeln; d:=1;
  16.        for i:=1 to n do
  17.           for j:=1 to m do
  18.              begin
  19.                   b[d]:=a[i,j];
  20.                   d:=d+1;
  21.              end;
  22.          for i:=1 to n do
  23.            begin
  24.              for j:=1 to m do
  25.                 write(a[i,j]:4);
  26.                 writeln;
  27.             end; writeln;
  28.           for i:=1 to d-1 do
  29.               for j:=i+1 to d-1 do
  30.                     if b[i]>b[j] then
  31.                         begin
  32.                             tg:=b[i];
  33.                             b[i]:=b[j];
  34.                             b[j]:=tg;
  35.                         end;
  36.      writeln; i:=1; j:=1; l:=0;
  37.  repeat
  38.      begin
  39.       l:=l+1; e:=1; if l>2 then e:=l-1;
  40.          while e<=m-l do
  41.             begin
  42.               c[j]:=b[i]; j:=j+1; i:=i+1; e:=e+1; if i>m*n then break;
  43.             end; if i>m*n then break; e:=l;
  44.          while e<=n-l do
  45.              begin
  46.                c[j]:=b[i]; j:=j+m; i:=i+1; e:=e+1; if i>m*n then break;
  47.              end; if i>(m*n) then break; e:=l;
  48.           while e<=m-l do
  49.              begin
  50.                c[j]:=b[i]; j:=j-1; i:=i+1; e:=e+1;if i>m*n then break;
  51.              end; if i>(m*n) then break; if n=2 then e:=1 else e:=l+1;
  52.           while e<=n-l do
  53.              begin
  54.                c[j]:=b[i]; j:=j-m; i:=i+1; e:=e+1; if i>m*n then break;
  55.              end;  if i>(m*n) then break;
  56.        end;
  57.   until 1>2;
  58.         writeln;
  59.     d:=1;
  60.   for i:=1 to n do
  61.      for j:=1 to m do
  62.          begin
  63.            a[i,j]:=c[d];
  64.            d:=d+1;
  65.          end;
  66.    writeln;
  67.   for i:=1 to n do
  68.     begin
  69.      for j:=1 to m do
  70.        write(a[i,j]:4);
  71.        writeln;
  72.        end;
  73. readln;
  74. end.
  Em chưa được học pascal.
  Cấp 3 chưa được học, mới vào sinh viên không hỉu gì cả.
  Rất mong a có thể chuyển qua C cho em với ạ,

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  36

  Mặc định Bài tập C | Ma trận xoắn ốc trong C?

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi QuangHoang Xem bài viết
  Share cho bạn cái code H làm khi mới học.
  C Code:
  1. /*Author: QuangHoang
  2.  *File: MatrixXoay.c
  3.  *Date: Unknown - edit 20081116
  4.  */
  5. #include <stdio.h>
  6.  
  7. void hoang(int a[][100],int m, int n,int x,int *t);
  8.  
  9. int main()
  10. {
  11.      int m,n,i,j;
  12.      int a[100][100];
  13.      printf("\n- Nhap so hang: ");scanf("%d",&m);
  14.      printf("\n- Nhap so cot: ");scanf("%d",&n);
  15.      int t=1,x=1,m1=m,n1=n;
  16.      while(m1>m/2)
  17.      {
  18.           hoang(a,m1,n1,x,&t);
  19.           x++;m1--;n1--;
  20.      }
  21.      if (m==n && m%2!=0) a[m/2+1][n/2+1]=t;  //TH: dac biet
  22.      for(i=1;i<=m;i++)
  23.      {
  24.           for(j=1;j<=n;j++)
  25.                printf("%4d",a[i][j]);
  26.           printf("\n");
  27.      }
  28. }
  29.  
  30. void hoang(int a[][100],int m, int n,int x,int *t)
  31. {
  32.      int i=x,j=x;
  33.           while (j<n)
  34.           {
  35.                a[i][j++]=*t;
  36.                (*t)++;
  37.           }
  38.           while (i<m)
  39.           {
  40.                a[i++][j]=*t;
  41.                (*t)++;
  42.           }
  43.           while (j>x)
  44.           {
  45.                a[i][j--]=*t;
  46.                (*t)++;
  47.           }
  48.           while (i>x)
  49.           {
  50.                a[i--][j]=*t;
  51.                (*t)++;
  52.           }
  53. }
  54.  
  55. /*
  56. VD: m=4,n=5
  57.      1  2  3  4  5
  58.     14 15 16 17  6
  59.     13 20 19 18  7
  60.     12 11 10  9  8
  61. */
  Anh có thể giúp em chuyển qua mà không dùng HÀM được không..
  Em kém quá

Các đề tài tương tự

 1. Ma trận xoắn ốc | Ma trận xoắn chôn ốc
  Gửi bởi AlexF trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 21
  Bài viết cuối: 04-05-2013, 12:41 AM
 2. Bài tập C | Ma trận xoắn chôn ốc trong C
  Gửi bởi tampointer trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 22
  Bài viết cuối: 28-04-2013, 09:25 PM
 3. Bài tập C Điền các số của 1 ma trận bất kì theo hình xoắn ốc với lập trình C
  Gửi bởi dzuncoi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 05-08-2011, 11:58 PM
 4. Bài tập C++ Tạo ma trận hình xoắn ốc 8x8
  Gửi bởi xoycontinue trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 09-05-2011, 09:51 PM
 5. Ma Trận xoắn ốc | Sắp xếp ma trận xoắn ốc!!!!!!
  Gửi bởi xongvaoday trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 03-05-2009, 01:08 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn