Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Bàn về Queue trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Smile Bàn về Queue trong lập trình C#

  BÀN VỀ QUEUE TRONG C#
  Queue là gì nhỉ? Tra trong từ điển, bạn sẽ thấy nó có nghĩa là “xếp hàng”. A, mình biết rồi, có phải chúng mình học nó để tạo ra 1 hàng đợi không nhỉ? Chính xác là thế rồi, nhớ hồi học cấp 1, mỗi khi vào lớp, cô giáo thường cho tụi mình xếp hàng vào lớp, bạn nào đứng đầu hàng thì chắc chắn vào lớp trước rồi. Nhưng đó là ở ngoài đời, trong C# nó ra sao nhỉ? Mình giả sử là các bạn đã được học qua về Queue trong môn cấu trúc dữ liệu, và bài tutorial này được viết ra để các bạn đã, đang và sẽ học C# tham khảo về Queue.
  Trong C#, chúng ta sử dụng lớp Queue để tạo ra những đối tượng hàng đợi để đáp ứng các yêu cầu của bài toán Sau đây là một số thuộc tính và phương thức thông dụng trong class Queue:
  Code:
  PUBLIC PROPERTIES – CÔNG DỤNG
  Count: trả về số phần tử hiện được lưu trữ trong hàng đợi
  IsSynchronized: trả về một trị bool cho biết liệu xem việc truy xuất Queue có đồng bộ hay không?
  SyncRoot: trả về 1 đối tượng có thể được dùng đồng bộ hóa việc truy xuất Queue
  
  PUBLIC METHODS – CÔNG DỤNG
  Clear: xóa sạch hàng đợi
  Clone: tạo ra 1 bản sao cho hàng đợi
  Contains: xác định xem một phần tử có nằm trong hàng đợi hay không
  CopyTo: sao chép 1 hoặc nhiều phần tử của hàng đợi lên mảng 1 chiều hiện hữu khởi đi từ chỉ mục được chỉ định
  Enqueue: thêm một phần tử vào cuối hàng đợi
  Dequeue: lấy ra và trả về phần tử đầu hàng đợi
  GetEnumerator: trả về 1 enumerator cho phép rảo qua hàng đợi
  GetHashCode: dùng như là 1 hàm băm (hash function) đối với một kiểu dữ liệu đặc biệt, thích ứng cho việc sử dụng trong các giải thuật băm và các cấu trúc dữ liệu giống như 1 bảng băm
  GetType:trả về 1 kiểu dữ liệu Type của thể hiện hiện hành
  Peek: trả về đối tượng nằm ở đầu hàng đợi, nhưng không gỡ bỏ nó khỏi hàng đợi
  ToArray: sao chép các phần tử của hàng đợi qua 1 mảng 1 chiều
  Để hiểu hơn về Queue, mình lấy 2 ví dụ minh họa:

  Ví dụ 1 (lấy từ MSDN)
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections;
  3. public class SamplesQueue
  4. {
  5.  
  6.     public static void Main()
  7.     {
  8.  
  9.         // tạo 1 thể hiện của lớp Queue
  10.         Queue myQ = new Queue();
  11.         myQ.Enqueue("Hello"); // đưa "Hello" vào cuối hàng đợi
  12.         myQ.Enqueue("World"); // đưa "Word" vào cuối hàng đợi
  13.         myQ.Enqueue("!"); // đưa "!" vào cuối hàng đợi
  14.  
  15.         // Hiển thị thuộc tính và giá trị của hàng đợi
  16.         Console.WriteLine("myQ");
  17.         Console.WriteLine("\tCount:    {0}", myQ.Count); //dùng để xem số lượng phần tử trong Queue
  18.         Console.Write("\tValues:");
  19.         PrintValues(myQ); // hàm này để in các giá trị trong Queue
  20.         Console.ReadLine();
  21.     }
  22.  
  23.  
  24.     public static void PrintValues(IEnumerable myCollection)
  25.     {
  26.         foreach (Object obj in myCollection)
  27.             Console.Write("    {0}", obj);
  28.         Console.WriteLine();
  29.     }
  30. }
  31. /*
  32. Đoạn code trên cho kết quả sau trên màn hình console:
  33.  
  34. myQ
  35.     Count:    3
  36.     Values:    Hello    World    !
  37. */

  Ví dụ 2:
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections;
  3. public class SamplesQueue
  4. {
  5.     public static void InGiaTri(IEnumerable myCollection)
  6.     {
  7.         IEnumerator myEnumerator = myCollection.GetEnumerator();
  8.         Console.Write("Gia tri cua hang doi:\t");
  9.         while (myEnumerator.MoveNext())
  10.             Console.Write("{0}  ", myEnumerator.Current);
  11.         Console.WriteLine();
  12.     }
  13.     public static void Main()
  14.     {
  15.         Queue hangdoi = new Queue();
  16.         for (int i = 0; i < 8; i++)
  17.             hangdoi.Enqueue(i * 5);
  18.         //cho hiển thị các giá trị trong hàng đợi
  19.         InGiaTri(hangdoi);
  20.         //cho gỡ bỏ 1 phần tử ra khỏi hàng đợi
  21.         Console.WriteLine("Removed:\t{0}", hangdoi.Dequeue());
  22.         //cho hiển thị các giá trị trong hàng đợi sau khi gỡ bỏ 1 phần tử
  23.         InGiaTri(hangdoi);
  24.         //lại gỡ bỏ thêm 1 phần tử nữa ra khỏi hàng đợi
  25.         Console.WriteLine("Removed:\t{0}", hangdoi.Dequeue());
  26.         //lại hiển thị nữa
  27.         InGiaTri(hangdoi);
  28.         //cho tui xem phần tử đầu hàng đợi nhé, nhưng không được gỡ bỏ đâu đó
  29.         Console.WriteLine("\nPhan tu dau hang doi:\t{0}", hangdoi.Peek());
  30.         //cho hiển thị các phần tử trong hàng đợi
  31.         InGiaTri(hangdoi);
  32.         Console.ReadLine();
  33.     }
  34. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  2

  Hay quá neverland87, rất có ích, tuy nhiên nếu không biết phần này "Collection" thì lập trình viên cũng có thể tự cài đặt thuật toán nhưng sẽ mất thời gian,queue - mình thường gọi là hàng đợi, bạn có thể viết luôn phần List và Array List được không? Cám ơn
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ceater : 13-04-2007 lúc 02:03 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  HCM
  Bài viết
  171

  Em chào anh neverland87. Đọc các bài viết của anh rất hay và thích thú, em kiếm thông tin mãi về anh mà không được và quyết định gia nhập diễn đàn. Em có một bài cần anh giúp:
  "Write a console application that to add six cities to a Queue list from keyboard (Using Console.ReadLine() ), and to display the items in the Queue."
  Em tạm dịch ra thế này nhé: "viết giao diện chương trình bằng Console để thêm(nhập) tên 6 thành phố từ bàn phím, Dùng cái Queue List và hiển thị chúng."
  Em đang học C# một mình (Ở lớp hoc theo môn MLC: Nghĩa là Chuyển code VB sang C#). Em muốn mình tự học. Em có lên MSDN mà không hiểu lắm.
  Em chỉ mới làm được thế này thôi:
  Visual C# Code:
  1.         public static void Main(string[] args)
  2.         {
  3.             //Declare a String variable with name is myInput
  4.             string myInput;
  5.             Queue myQ = new Queue();
  6.             Console.Write("Please enter cities: "); //Place the user input into the variable myInt with Console.Readline()        
  7.             myInput = Console.ReadLine();
  8.             Console.WriteLine("");//Skip a line for nicer formatting
  9.             //On the next line, display the input.
  10.             //{0} is where the variable value will go.
  11.             //It is followed by a comma and variable name userName
  12.             Console.WriteLine("Cities: {0}!", myInput);
  13.             Console.WriteLine("Press Enter to Exit");
  14.             //The Console.Readline will pause the program until you
  15.             //press [ENTER]. Then it will exit.
  16.             Console.ReadLine();
  17.         }

  Code của em viết hoàn toàn bằng tiếng anh hi Em quen rùi mong anh em chỉ bảo. Em mới vô. Xin mấy anh nhiệt tình giúp.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  32

  Bạn khai mới chỉ nhập vào cái biến thôi chứ đã đưa nó vào queue đâu.
  Bạn sử dụng EnQueue để đưa một phân tử vào cuối hàng đợi.

  Visual C# Code:
  1. myQ.Enqueue(myInput);

  In các phần tử trong hàng đợi :
  Visual C# Code:
  1.             foreach (string city in myQ)
  2.             {
  3.                 Console.WriteLine("Name city : {0}",city);
  4.             }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi action : 04-10-2010 lúc 12:46 AM.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  32

  À bạn nào cho mình hỏi 2 cách khai báo sau thì nó khác nhau chổ nào

  Visual C# Code:
  1. //thêm thư viện
  2. using System.Collections;
  3.  
  4. //Khai báo Queue:
  5. Queue myQueue = new Queue();

  và cách khai báo :
  Visual C# Code:
  1. Queue<T> myQueue = new Queue<T>();
  2. //T là kiểu dữ liệu

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  HCM
  Bài viết
  171

  Mặc định Bàn về Queue trong lập trình C#

  Sau 2 ngày post bài @@ sư huynh neverland87 đã mất tích, Mình quyết định tư làm trong 2 hôm, vì mới tự hoc C# hehe trình độ còn gà nên đã giải xong. Mình post code lên ai thực sự hiểu thì thanks cái hen. Có ai có cách khác thì giúp anh em khai thông học vấn.

  Visual C# Code:
  1.         public static void Main(string[] args)
  2.         {
  3.             //Place the user input into the data
  4.             Console.WriteLine("Please enter a city: ");
  5.             //Declare a queue
  6.             string[] Queue = new string[6];
  7.             for (int j = 0; j < Queue.Length; j++)
  8.             {
  9.                 Queue[j] = Console.ReadLine();
  10.             }
  11.             Console.WriteLine("");//Skip a line for nicer formatting
  12.  
  13.             //It is followed by a comma and variable name userName
  14.             Console.WriteLine("6 cities had inputed: ");
  15.             for (int i = 0; i < Queue.Length; i++)
  16.             {
  17.                 Console.WriteLine(Queue[i].ToString());
  18.             }
  19.             Console.WriteLine();
  20.             Console.WriteLine("Press Enter to Exit");
  21.             //The Console.Readline will pause the program until you
  22.             //press [ENTER]. Then it will exit.
  23.             Console.ReadLine();
  24.         }
  Chúc anh em học tập tiến bộ

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi action Xem bài viết
  À bạn nào cho mình hỏi 2 cách khai báo sau thì nó khác nhau chổ nào

  Visual C# Code:
  1. //thêm thư viện
  2. using System.Collections;
  3.  
  4. //Khai báo Queue:
  5. Queue myQueue = new Queue();

  và cách khai báo :
  Visual C# Code:
  1. Queue<T> myQueue = new Queue<T>();
  2. //T là kiểu dữ liệu
  Theo mình hiểu khi xài Queue và Stack thì nên add thêm thư viện Collection thay vì mình phải cài đặt như trước ở C++. Giờ đây mình có thể lấy sẵn qua thư viện này. Còn Cách khai 1 là khai báo thể hiện 1 queue thôi, cách khai thứ 2 là ép kiểu dư liệu lên thẳng queue. Kiến thức mình có từ MSDN nên có thể giải thích thế hì

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi action Xem bài viết
  Bạn khai mới chỉ nhập vào cái biến thôi chứ đã đưa nó vào queue đâu.
  Bạn sử dụng EnQueue để đưa một phân tử vào cuối hàng đợi.
  Visual C# Code:
  1. myQ.Enqueue(myInput);

  In các phần tử trong hàng đợi :
  Visual C# Code:
  1. foreach (string city in myQ)
  2.             {
  3.                 Console.WriteLine("Name city : {0}",city);
  4.             }
  Cảm ơn bạn đã xem qua, Mình đưa cái đó là code test của mình hihihi ^^ Mình làm ra rùi đó mong bạn và anh em xem qua hen

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  32

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hugovsmoon Xem bài viết
  Sau 2 ngày post bài @@ sư huynh neverland87 đã mất tích, Mình quyết định tư làm trong 2 hôm, vì mới tự hoc C# hehe trình độ còn gà nên đã giải xong. Mình post code lên ai thực sự hiểu thì thanks cái hen. Có ai có cách khác thì giúp anh em khai thông học vấn.

  Visual C# Code:
  1.         public static void Main(string[] args)
  2.         {
  3.             //Place the user input into the data
  4.             Console.WriteLine("Please enter a city: ");
  5.             //Declare a queue
  6.             string[] Queue = new string[6];
  7.             for (int j = 0; j < Queue.Length; j++)
  8.             {
  9.                 Queue[j] = Console.ReadLine();
  10.             }
  11.             Console.WriteLine("");//Skip a line for nicer formatting
  12.  
  13.             //It is followed by a comma and variable name userName
  14.             Console.WriteLine("6 cities had inputed: ");
  15.             for (int i = 0; i < Queue.Length; i++)
  16.             {
  17.                 Console.WriteLine(Queue[i].ToString());
  18.             }
  19.             Console.WriteLine();
  20.             Console.WriteLine("Press Enter to Exit");
  21.             //The Console.Readline will pause the program until you
  22.             //press [ENTER]. Then it will exit.
  23.             Console.ReadLine();
  24.         }

  Chúc anh em học tập tiến bộ
  Cái bạn làm ở đây là làm khai báo một mảng với tên là Queue chứ không phải là Queue, Bạn nên đọc kỉ lại bài của neverland87 đi

 8. #8
  Ngày gia nhập
  06 2010
  Nơi ở
  HCM
  Bài viết
  19

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5. using System.Collections;
  6.  
  7. namespace NhapThanhPho
  8. {
  9.     class Program
  10.     {
  11.         static void Main(string[] args)
  12.         {
  13.             Queue myQ = new Queue();
  14.             Console.Write("Please enter number city: ");
  15.             int n = int.Parse(Console.ReadLine());
  16.             //Place the user input into the data
  17.             Console.WriteLine("Please enter a city: ");
  18.             for (int j = 0; j < n; j++)
  19.             {
  20.                 string k = Console.ReadLine();
  21.                 myQ.Enqueue(k);
  22.             }
  23.             Console.WriteLine("");//Skip a line for nicer formatting
  24.  
  25.             //It is followed by a comma and variable name userName
  26.             Console.WriteLine("{0} cities had inputed: ", n);
  27.             for (int i = 0; i < n; i++)
  28.             {
  29.                 Console.WriteLine(myQ.Dequeue());
  30.             }
  31.             Console.WriteLine();
  32.             Console.WriteLine("Press Enter to Exit");
  33.             //The Console.Readline will pause the program until you
  34.             //press [ENTER]. Then it will exit.
  35.             Console.ReadLine();
  36.         }
  37.     }
  38. }

  Mình sửa lại code bài trên, ok rùi.
  Mình cũng mới bắt đầu học Queue, các bạn có ví dụ nào cho mình học cùng nhé!

  Ví dụ tiếp theo:

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5.  
  6. namespace Queue3
  7. {
  8.     class Program
  9.     {
  10.         static void Main(string[] args)
  11.         {
  12.             // New Queue of integers
  13.             Queue<int> q = new Queue<int>();
  14.             q.Enqueue(5);
  15.             q.Enqueue(10);
  16.             q.Enqueue(15);
  17.             q.Enqueue(20);
  18.  
  19.             // Create new array with Length equal to Queue's element count.
  20.             int[] arr = new int[q.Count];
  21.  
  22.             // Copy the Queue to the int array.
  23.             q.CopyTo(arr, 0);
  24.  
  25.             // Loop through and display int[] in order
  26.             for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
  27.             {
  28.                 Console.WriteLine(arr[i]);
  29.             }
  30.  
  31.             // Loop through int array in reverse order
  32.             for (int i = arr.Length - 1; i >= 0; i--)
  33.             {
  34.                 Console.WriteLine(arr[i]);
  35.             }
  36.             Console.Read();
  37.  
  38.         }
  39.     }
  40. }

  Ví dụ:
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections;
  3. using System.Windows.Forms;
  4. using System.Drawing;
  5.  
  6. class QueueDemo : Form
  7. {
  8.     static Queue simpleQueue;
  9.     Button btnEnQueue, btnPeek, btnDeQueue;
  10.     TextBox txtItem;
  11.     Label lblItem, lblQueue;
  12.     ListBox lstQueueUI;
  13.  
  14.     public QueueDemo()
  15.     {
  16.         simpleQueue = new Queue(32);
  17.         lblItem = new Label();
  18.         lblItem.Text = "Item To Add";
  19.         lblItem.Location = new Point(16, 16);
  20.         lblItem.AutoSize = true;
  21.  
  22.         txtItem = new TextBox();
  23.         txtItem.Location = new Point(lblItem.Right + 8, lblItem.Top);
  24.         txtItem.Size = new Size(256, 27);
  25.  
  26.         btnEnQueue = new Button();
  27.         btnEnQueue.Size = btnEnQueue.Size;
  28.         btnEnQueue.Location = new Point(txtItem.Right + 8, lblItem.Top);
  29.         btnEnQueue.Text = "EnQueue";
  30.         btnEnQueue.Click += new EventHandler(btnEnQueue_Click);
  31.  
  32.         btnPeek = new Button();
  33.         btnPeek.Size = btnEnQueue.Size;
  34.         btnPeek.Location = new Point(btnEnQueue.Right + 8, lblItem.Top);
  35.         btnPeek.Text = "Peek";
  36.         btnPeek.Click += new EventHandler(btnPeek_Click);
  37.  
  38.         btnDeQueue = new Button();
  39.         btnDeQueue.Size = btnEnQueue.Size;
  40.         btnDeQueue.Location = new Point(btnPeek.Right + 8, lblItem.Top);
  41.         btnDeQueue.Text = "DeQueue";
  42.         btnDeQueue.Click += new EventHandler(btnDeQueue_Click);
  43.  
  44.         lblQueue = new Label();
  45.         lblQueue.Location = new Point(lblItem.Left, lblItem.Bottom + 32);
  46.         lblQueue.Text = "Visual Queue";
  47.  
  48.         lstQueueUI = new ListBox();
  49.         lstQueueUI.Location = new Point(lblItem.Left, lblQueue.Bottom + 16);
  50.         lstQueueUI.Size = new Size(512, 256);
  51.  
  52.         this.Text = "Queue Demo";
  53.         this.Controls.AddRange(new Control[]
  54.             {
  55.                 lblItem,txtItem,
  56.                 btnEnQueue,btnPeek,btnDeQueue,
  57.                 lblQueue,lstQueueUI
  58.             });
  59.     }
  60.  
  61.     void btnEnQueue_Click(object sender, EventArgs e)
  62.     {
  63.         if (txtItem.Text.Trim() != String.Empty)
  64.         {
  65.             simpleQueue.Enqueue(txtItem.Text.Trim());
  66.             lstQueueUI.Items.Insert(lstQueueUI.Items.Count,
  67. "Added Element: " + txtItem.Text.Trim() + " At " + DateTime.Now.ToString());
  68.         }
  69.         else
  70.         {
  71.             MessageBox.Show("Empty Value Cannot be Added", "QueueDemo",
  72. MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
  73.         }
  74.     }
  75.  
  76.     void btnPeek_Click(object sender, EventArgs e)
  77.     {
  78.         try
  79.         {
  80.             MessageBox.Show("Peek Element: "
  81. + simpleQueue.Peek().ToString());
  82.         }
  83.         catch (Exception ex)
  84.         {
  85.             MessageBox.Show("Error: " + ex.Message, "QueueDemo",
  86. MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
  87.         }
  88.     }
  89.  
  90.     void btnDeQueue_Click(object sender, EventArgs e)
  91.     {
  92.         try
  93.         {
  94.             MessageBox.Show("Removed Element: " +
  95.  
  96. simpleQueue.Dequeue().ToString());
  97.             lstQueueUI.Items.RemoveAt(0);
  98.         }
  99.         catch (Exception ex)
  100.         {
  101.             MessageBox.Show("Error: " + ex.Message, "QueueDemo",
  102. MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
  103.         }
  104.     }
  105.  
  106.     static void Main()
  107.     {
  108.         Application.Run(new QueueDemo());
  109.     }
  110. }

  Ví dụ:
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5.  
  6. namespace queueEnumeratorEG
  7. {
  8.     class Program
  9.     {
  10.         static void Main(string[] args)
  11.         {
  12.             // Add integers to queue.
  13.             Queue<int> collection = new Queue<int>();
  14.             collection.Enqueue(5);
  15.             collection.Enqueue(6);
  16.  
  17.             // Loop through queue.
  18.             foreach (int value in collection)
  19.             {
  20.                 Console.WriteLine(value);
  21.             }
  22.             Console.Read();
  23.         }
  24.     }
  25. }

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ Sử dụng queue để biểu diễn số thực r có phần nguyên bằng 0 trong hệ nhị phân.
  Gửi bởi Thien Phuc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 03-03-2011, 10:24 PM
 2. hiện tương đầy ảo trong hàng đợi Queue
  Gửi bởi chiaki_6761 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 09-01-2011, 11:30 PM
 3. Bài tập C++ Xây dựng lớp queue trong lập trình C?
  Gửi bởi dang.n.hieu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 25-10-2010, 03:21 PM
 4. Kỹ thuật C++ Xây dựng Queue trong C++ bằng DSLK.
  Gửi bởi newbie.blind trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 18-08-2010, 08:21 PM
 5. Queue trong hướng đối tượng
  Gửi bởi vinhhung6101989 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 23-10-2009, 12:45 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn