Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Sắp xếp quicksort khử đệ quy trong lập trình C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Mặc định Sắp xếp quicksort khử đệ quy trong lập trình C

  Đọc trong tài liệu cấu trúc dữ liệu của KHTN, mình thấy người ta mô phỏng Quick Sort bằng stack, mọi người tham khảo nhé
  -----------------------------------------------------------
  Xây dựng thủ tục sắp xếp bằng Quicksort không dùng đệ quy.
  Thuật toán: QuickSort(int a[], int n)
  b1: Khởi tạo Stack Rỗng
  b2: Dãy đang xét từ 0 đến n-1. Cất 2 L=0 và R=n-1 vào Stack
  b3: Lấy (L, R) từ Stack
  b4: Phân hoạch dãy A[L] .. A[R] thành 2 dãy A[L]..A[j] và A[i]..A[R]
  b5: Nếu (i<R) cất (i,R) vào Stack
  b6: R = j
  b7: Nếu (L<R) Quay lại b4 để phân hoạch dãy A[L] ..A[j] ngược lại chuyển sang b8
  b8: Nếu Stack <> rỗng quay lại b3 phân hoạch các dãy bên phải ngược lại kết thúc.
  C Code:
  1. void QuickSort(int a[], int n)
  2. {
  3. StackType stack;
  4. int L, R, i, j;
  5. int x;
  6. stack = NULL; Push(0,n-1, Stack);
  7. do
  8. {
  9.         P = Pop(Stack); L = P->L; R = P->R;
  10.         do
  11.         {     /*Phan hoach aL..aR */
  12.                     i = L,
  13.                     j = R;
  14.                     x = a[(L+R)/2];
  15.                     do
  16.                     {
  17.                             while (a[i] < x) i++;
  18.                             while (a[j] > x) j--;
  19.                              if (i <= j)
  20.                              {    
  21.                                        HoanVi(&a[i], &a[j]);
  22.                                        i++;
  23.                                        j--;
  24.                              }
  25.                   } while (i <= j);
  26.                 if ( i < R) Push(i, R, Stack);
  27.                 R = j;
  28.      } while (L<R);
  29. } while (Stack != NULL);
  30. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Binh Thanh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  504

  Cài đặt thuật toán trên C++ với một ít trợ giúp từ STL. Hôm nay tôi thích đi đào mộ, đào code lên.
  C++ Code:
  1. #include <stack>
  2. void quickSort(int a[], int n)
  3. {
  4.     std::stack< std::pair<int, int> > stack;
  5.  
  6.     stack.push(std::make_pair(0, n - 1));
  7.     do
  8.     {
  9.         std::pair<int, int> top = stack.top();
  10.         stack.pop();
  11.         int L = top.first;
  12.         int R = top.second;
  13.         do
  14.         {
  15.             /*Phan hoach aL..aR */
  16.             int i = L;
  17.             int j = R;
  18.             int x = a[(L + R) / 2];
  19.             do
  20.             {
  21.                 while (a[i] < x) i++;
  22.                 while (a[j] > x) j--;
  23.                 if (i <= j)
  24.                     std::swap(a[i++], a[j--]);
  25.             }while (i <= j);
  26.  
  27.             if ( i < R)
  28.                 stack.push(std::make_pair(i, R));
  29.             R = j;
  30.         }while (L < R);
  31.  
  32.     }while (!stack.empty());
  33. }
  Kết bạn với tôi <3
  Skype: giautm
  Facebook:
  https://fb.com/giautm.duongntt
  Email:
  giau.tmg@gmail.com

Các đề tài tương tự

 1. Đếm sô phép gán và so sánh trong QuickSort
  Gửi bởi thuan199 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 20-02-2012, 07:11 PM
 2. Lập trình C Dãy số 9 2 4 10 12 1 5 3 8 11, nhờ ae giải bằng Sắp xếp nhanh, QuickSort trong C
  Gửi bởi phongchuoi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 20-04-2011, 11:47 PM
 3. Rắc rối trong cài đặt Quicksort
  Gửi bởi huyson trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-03-2010, 11:05 PM
 4. Thuật toán QuickSort trong lập trình C
  Gửi bởi playboy trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 15-10-2008, 10:41 PM
 5. Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 04-05-2008, 08:04 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn