Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Cài Đặt Từ Điển Dùng Bảng Băm trên C, giúp mình sửa lỗi!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  †™»«--Miền Núi --»«™†
  Bài viết
  4

  Red face Cài Đặt Từ Điển Dùng Bảng Băm trên C, giúp mình sửa lỗi!

  Đang làm từ điển bị lỗi phần cập nhật.Bạn nào giúp mình được không.Mình đang cần sửa gấp.Từ điển vẫn còn đơn giản lắm Bạn nào biết nhiều về phần này có thể hoàn thiện hơn.Xây dựng thêm 1 số tính năng như:

  ---Xem toàn bộ từ điển,Tra tử điển theo từ đầu tiên

  ---Xóa 1 từ hay toàn bộ từ điển.
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <conio.h>
  #define M 26 // so Buckets
  
  // dinh nghia cau truc tu dien
  typedef struct TuDien
  {
    char tu[12];
    char nghia[100];
  };
  
  // dinh nghia cau truc nut cua buckets
  typedef struct node
  {
    TuDien key;
    struct node *next;
  } Nodetype;
  
  //dinh nghia nut con tro kieu Nodetype
  typedef Nodetype *Nodeptr;
  
  //mang con tro Bucket gom M bucket
  Nodeptr Bucket[M];
  
  //hàm này de? kho?i tao ba?ng ba(m
  void Initialize()
  {
    for(int i=0;i<M;i++)
      Bucket[i]=NULL;
  }
  
  //hàm ba(m
  int HashFunc(char c)
  {
    if (c>=97) c=c-32;
    return (c%65);
  }
  
  //hàm này de? tao nút có chia khóa k,tra? ve` kieu con tro? Nodeptr
  Nodeptr MakeNode(TuDien k)
  {
    Nodeptr p;
    p=(Nodeptr) malloc(sizeof(Nodetype));
    p->key=k;
    p->next=NULL;
    return p;
  }
  
  // hàm này dùng de? chèn tu vào Bucket, sau dó sa'p xe'p theo thu tu ta(ng
  void InsertListOrder(Nodeptr &Head,Nodeptr G)
  {
    Nodeptr P, Q;
    P = Head;
    while (P != NULL)
    {
      if (strcmp(P->key.tu,G->key.tu)>0) break;
      Q = P;
      P = Q->next;
    }
    if (P == Head)
    {
      G->next = Head;
      Head = G;
    }
    else
    {
      G->next = Q->next;
      Q->next = G;
    }
  }
  
  
  //hàm này dùng de? chèn khóa k vào Bucket thu' b
  void Place(int b,TuDien k)
  {
    Nodeptr p,t;
    p=Bucket[b];
    t=MakeNode(k);
    if (p==NULL) Bucket[b]=t;
    else InsertListOrder(Bucket[b],t);
  }
  //hàm này dùng de? chèn khóa k vào bang ba(m
  void Insert(TuDien k)
  {
    int b=HashFunc(k.tu[0]);
    Place(b,k);
  }
  
  //duyet Bucket
  void TraverseBucket(int b)
  {
    Nodeptr p;
    p=Bucket[b];
    while (p!=NULL)
    {
      printf("%3s,",p->key.tu);
      p=p->next;
    }
  }
  //duyet toàn bo bang bam
  void Traverse()
  {
    for(int b=0;b<M;b++)
    {
      printf("\nBucket[%d]:",b);
      TraverseBucket(b);
    }
  }
  
  //hàm này dùng de tra nghia cua 1 tu trong tu dien
  void TraNghia(char *s)
  {
    int b=HashFunc(s[0]);
    Nodeptr p = Bucket[b];
    while (p!=NULL && strcmp(p->key.tu,s)!=0)
      p=p->next;
    if (p==NULL) printf("\n\nKhong tim thay \"%s\" trong tu dien",s);
    else
      printf("\n\nNghia cua tu \"%s\":%s",s,p->key.nghia);
  }
  
  //hàm này dùng de cap nhat nghia cho 1 tu
  void CapNhatTu(char *s,char *s1)
  {
    fflush(stdin);
    int b= HashFunc(s[0]);
    Nodeptr p=Bucket[b];
    while (p!=NULL && strcmp(p->key.tu,s)!=0)
      p=p->next;
    if (p==NULL) printf("\n\nKhong tim thay \"%s\" trong tu dien",s);
    else
    {
      strcat(p->key.nghia,",");
      strcat(p->key.nghia,s1);
    }
  }
  
  void Pop(Nodeptr &p)   // lay phan tu dau xau
  {
    TuDien k;
    Nodeptr q;
    q=p;
    p=p->next;
    q->next=NULL;
    k=q->key;
    free(q);
  }
  
  void DelAfter(Nodeptr &q)  //xoa nut sau q
  {
    Nodeptr p;
    p=q->next;
    q->next=p->next;
    p->next=NULL;
    free(p);
  }
  
  //xóa 1 tu trong tu dien
  void XoaTu(char *s)
  {
    int b=HashFunc(s[0]);
    Nodeptr p,q;
    p=Bucket[b];
    while (p!=NULL && strcmp(p->key.tu,s)!=0)
    {
      q=p;
      p=p->next;
    }
    if (p==NULL) printf("\n\nKhong tim thay \"%s\" trong tu dien",s);
    if (p==Bucket[b]) Pop(Bucket[b]);
    else DelAfter(q);
  }
  
  //menu cua chuong trình
  void MENU()
  {
    printf("\n\n\t\t\t\tTU DIEN ANH-VIET");
    printf("\n\nCac chuc nang chinh cua tu dien:");
    printf("\n\n1.Them tu moi vao tu dien");
    printf("\n\n2.Xoa mot tu khoi tu dien");
    printf("\n\n3.Cap nhat tu");
    printf("\n\n4.Tra nghia cua tu");
    printf("\n\n0.Thoat khoi tu dien");
    printf("\n\nBan chon chuc nang nao:");
  }
  
  int main()
  {
  
    char *s,*s1;
    TuDien td;
    int choice;
    Initialize();
    do
    {
      MENU();
      scanf("%d",&choice);
      switch(choice)
      {
        case 1:
          //clrscr();
          printf("THEM TU MOI VAO TU DIEN");
          printf("\n\nNhap tu can them:");fflush(stdin);
          gets(td.tu);
          printf("\n\nNhap nghia cua tu \"%s\":",td.tu);
          fflush(stdin);
          gets(td.nghia);
          Insert(td);
          break;
        case 2:
          //clrscr();
          printf("\n\nNhap tu can xoa:");fflush(stdin);
          gets(s);
          XoaTu(s);
          break;
        case 3:
         // clrscr();
          printf("CAP NHAT NGHIA CUA TU");
          printf("\n\nNhap tu can cap nhat:");
          gets(s);
          printf("\n\nNhap nghia cap nhat cua \"%s\":");
          fflush(stdin);
          gets(s1);
          CapNhatTu(s,s1);
          break;
        case 4:
         // clrscr();
          printf("TRA NGHIA CUA TU");
          printf("\n\nNhap tu can tra nghia:");fflush(stdin);
          gets(s);
          TraNghia(s);
          break;
      }
    } while (choice!=0);
    return 0;
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi dinhcoich : 07-05-2009 lúc 11:18 AM. Lý do: Lỗi cú pháp.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Nơi ở
  một căn hộ nhỏ trên trái đất
  Bài viết
  372

  Mã này đâu phải là C#.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  haha... hài thiệt.... )

  code mà ko biết mình code bằng cái gì nữa!!!! kiểu này là chôm đâu được ít code rùi mang lên hỏi.... mong có bài nộp đây mà

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  †™»«--Miền Núi --»«™†
  Bài viết
  4

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi zkday2686 Xem bài viết
  haha... hài thiệt.... )

  code mà ko biết mình code bằng cái gì nữa!!!! kiểu này là chôm đâu được ít code rùi mang lên hỏi.... mong có bài nộp đây mà
  Đúng gần 40% nhưng quan trọng là mình có tâm.Học hỏi dù người ta có nói như nào đi nữa :T :W

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  †™»«--Miền Núi --»«™†
  Bài viết
  4

  không ai trả lời mình ak.Hay chỉ có những lời châm trọc như kia thui...:H

Các đề tài tương tự

 1. Bảng băm (HashTable) thực hiện trên C
  Gửi bởi neverland87 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 04-03-2013, 09:36 AM
 2. từ điển trên bảng băm.help!
  Gửi bởi ducd2 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 25-05-2010, 11:01 PM
 3. từ điển = bảng băm bị lỗi. Giúp mình sửa lỗi?
  Gửi bởi archwest trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 25-05-2010, 10:50 PM
 4. Viết Chương trình từ­ Điển dùng Bảng Băm (mọi người giúp mình với nha)
  Gửi bởi hoainam11211 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 30-09-2009, 10:34 PM
 5. Hàm tìm kiếm trên bảng băm, mong được giúp đỡ???
  Gửi bởi crazy_froghp trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 25-05-2009, 05:39 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn