Chào các bạn.Mình là dân kỹ thuật .Không rành về lập trình lắm. Mình có một chương trình sử dụng SDI. Mình dùng Splitter để chia khung thanh 2 phần. Bây giờ muốn thao tác trên khung bên phải, thì khung bên trái cũng thay đổi (Update) theo. Ví du: bên phải vẻ 3 đường thẳng thì bên trái cũng hiện lên theo thứ tự 1 2 3. Có cách nào để vẽ bên khung fai3 thì bên trái nó cũng hiện lên 1 2 3. Help me.