Mình có source tạo ListBox cho wxwidgets nhưng không biết cách mở File .rc của nó ra bằng cách nào,bạn nào có thể giúp mình không

bộ cài wxwidgets của mình nằm trong F:\ghost\Wxwinget\wxWidgets2.8

đây là source http://www.mediafire.com/?sharekey=a...4e75f6e8ebb871