Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Bài quản lý nhân viên, giúp mình tìm lỗi bài này với?

 1. #1
  No Avatar
  tuananh88 Khách

  Red face Bài quản lý nhân viên, giúp mình tìm lỗi bài này với?

  Bài này chỉ đơn giản là nhập vào thông tin của nhân viên rồi hiển thị các thông tin vừa nhâp.em mày mò mãi mà không tìm được lỗi.Em vừa mới học C nên mông các bác giúp em tý.đây là code em viết
  Code:
   //qlnv
  
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  
  
  int nhap();
  void in();
  
  typedef struct nhanvien
   {
    char name[40];
    char ma[10];
    int ngay,thang,nam,to;
    long int luong;
   }nhan_vien;
  
  nhan_vien nv[100];
  
  int n=0;
  
  void main()
   {
                                                                          
    clrscr();
    printf("CHAO MUNG CAC BAN DEN VOI CHUONG TRINH QUAN LY NHAN VIEN\n");
  
    nhap();
    in();
  
   getch();
  
   }
  
  
  
  int nhap()
  {
   int i,k;
    printf("So luong nhan vien can nhap vao:");
    scanf("%d",&k);
    for(i=0;i<k;i++)
    {
     clrscr();
     printf("Nhap ten nhan vien thu %d:",i+1);
     fflush(stdin);
     gets(nv[i].name);
     printf("Nhan ma cua nhan vien thu %d: ",i+1);
     gets(nv[i].ma);
     fflush(stdin);
     printf("Nhap ngay-thang-nam sinh(VD:26 12 1988) cua nhan vien thu %d: ",i+1);
     scanf("%d %d %d",&nv[i].ngay,&nv[i].thang,&nv[i].nam);
     printf("Nhan vien thu %d duoc nhap vao to may cua don vi: ",i+1);
     scanf("%d",&nv[i].to);
     printf("Luong cua nhan vien thu %d: ",i+1);
     scanf("%ld",&nv[i].luong);
  
  
    }
    printf("Ban da hoan thanh viec nhap thong tin.\n"); 
    return 0;
  }
  
  void in()
  {
   int i,j;
   char ten[40];
   if(n!=0)
   {
      printf("                     $--DANH SACH SINH VIEN--$\n");
      printf("                          *---*---*\n");
      printf("+-----+----------------------------------+-----------+--------------------------+-------+---------------+\n");
      printf("| STT |       HO VA TEN      |  MA NV |  NGAY-THANG-NAM(SINH)  |  TO |   LUONG  |\n ");
      printf("+-----+----------------------------------+-----------+--------------------------+-------+---------------+\n");
     for(i=0;i<n;i++)
     for(j=i+1;j<n;j++)
  	if(strcmp(nv[i].name,nv[j].name)>0)
  	  {
  	  strcpy(ten,nv[i].name);
  	  strcpy(nv[i].name,nv[j].name);
        strcpy(nv[j].name,ten);
  
  	  }
  
     for(i=0;i<n;i++)
     {
  	printf("|%-5d",i+1);
      printf("|%-34s|%-12s|%-5d - %-5d - %-10d|%-7d|%-15ld|\n",nv[i].name,nv[i].ma,nv[i].ngay,nv[i].thang,nv[i].nam,nv[i].to,nv[i].luong);      
  
     }
  
  
      printf("+-----+---------------------------------+------------+--------------------------+-------+---------------+\n");
  
   }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  9

  Code:
   //qlnv
  
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  
  
  int nhap();
  void in();
  
  typedef struct nhanvien
   {
    char name[40];
    char ma[10];
    int ngay,thang,nam,to;
    long int luong;
   }nhan_vien;
  
  nhan_vien nv[100];
  
  int n=0;
  
  void main()
   {
                                                                          
    clrscr();
    printf("CHAO MUNG CAC BAN DEN VOI CHUONG TRINH QUAN LY NHAN VIEN\n");
  
    nhap();
    in();
  
   getch();
  
   }
  
  
  
  int nhap()
  {
   int i,k;
    printf("So luong nhan vien can nhap vao:");
    scanf("%d",&k);
    for(i=0;i<k;i++)
    {
     clrscr();
     printf("Nhap ten nhan vien thu %d:",i+1);
     fflush(stdin);
     gets(nv[i].name);
     printf("Nhan ma cua nhan vien thu %d: ",i+1);
     gets(nv[i].ma);
     fflush(stdin);
     printf("Nhap ngay-thang-nam sinh(VD:26 12 1988) cua nhan vien thu %d: ",i+1);
     scanf("%d %d %d",&nv[i].ngay,&nv[i].thang,&nv[i].nam);
     printf("Nhan vien thu %d duoc nhap vao to may cua don vi: ",i+1);
     scanf("%d",&nv[i].to);
     printf("Luong cua nhan vien thu %d: ",i+1);
     scanf("%ld",&nv[i].luong);
  
  
    }
    printf("Ban da hoan thanh viec nhap thong tin.\n"); 
    return 0;
  }
  
  void in()
  {
   int i,j;
   char ten[40];
   if(n!=0)
   {
      printf("                     $--DANH SACH SINH VIEN--$\n");
      printf("                          *---*---*\n");
      printf("+-----+----------------------------------+-----------+--------------------------+-------+---------------+\n");
      printf("| STT |       HO VA TEN      |  MA NV |  NGAY-THANG-NAM(SINH)  |  TO |   LUONG  |\n ");
      printf("+-----+----------------------------------+-----------+--------------------------+-------+---------------+\n");
     for(i=0;i<n;i++)
     for(j=i+1;j<n;j++)
  	if(strcmp(nv[i].name,nv[j].name)>0)
  	  {
  	  strcpy(ten,nv[i].name);
  	  strcpy(nv[i].name,nv[j].name);
        strcpy(nv[j].name,ten);
  
  	  }
  
     for(i=0;i<n;i++)
     {
  	printf("|%-5d",i+1);
      printf("|%-34s|%-12s|%-5d - %-5d - %-10d|%-7d|%-15ld|\n",nv[i].name,nv[i].ma,nv[i].ngay,nv[i].thang,nv[i].nam,nv[i].to,nv[i].luong);      
  
     }
  
  
      printf("+-----+---------------------------------+------------+--------------------------+-------+---------------+\n");
     }
     getch();
   }
  đã sửa. bạn sai lỗi rất căn bản đấy nha bạn

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  70

  Bài của bạn chỉ thiếu 1 cái ngoăc } cuối cùng trong hàm in thôi còn không cần thêm getch() vào trong hàm in như bạn thanhhien đâu.
  Dân thường sống đẹp đè bẹp dân chơi.
  Hi [you]

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C ai giúp e với bài quản lý học viên cái :(
  Gửi bởi danganhhao trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 27-02-2012, 02:00 PM
 2. Bài tập về quản lý Nhân viên cần giúp đỡ !
  Gửi bởi wanbimonkeyuit trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-02-2011, 06:10 PM
 3. Xđề tài Quản Lý nhân viên. Xin giúp đỡ về ý tưởng?
  Gửi bởi hoangedward trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-10-2009, 09:26 AM
 4. Bài quản lí nhân viên. Giúp mình sửa lỗi với?
  Gửi bởi tphucle trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-06-2009, 11:37 PM
 5. Bài tập C++( Quản lý giáo viên ),đang làm cần giúp đỡ
  Gửi bởi barca_ncd trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 12-08-2008, 07:49 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn