Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Cài đặt lớp số phức 2 kế thừa lớp số phức 1.Help!!!!!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  2

  Mặc định Cài đặt lớp số phức 2 kế thừa lớp số phức 1.Help!!!!!

  -Cài đặt lớp số phức 1 gồm phần thực,phần ảo,phương thức nhập,in.Chương trình chính nhập và in ra 2 số phức.
  -Cài đặt lớp số phức 2 kế thừa lớp só phức 1 và bổ sung:phương thức nạp chồng toán tử >>,<<,phép -.*.+,/,phép so sánh ==,!=,>,<.>=,<=,++,--.Chương trình chính nhập 2 số phức thông báo kết quả so sánh,các phép tính cộng,trừ,nhân ,chia 2 số phức.
  Em gửi bài các anh sửa giùm em nhé.Cảm ơn các anh rất nhìu.

  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  class SP1
  {
  private:
  float pt,pa;
  public:
  friend istream & operator>>(istream & is,SP1 &p);
  friend ostream & operator<<(ostream & os,SP1 &p);
  float getpt()
  {
  return pt;
  }
  float getpa()
  {
  return pa;
  }
  };
  //ham nhap
  istream & operator>>(istream & is,SP1 &p)
  {
  cout<<"\nNhap phan thuc:";is>>p.pt;
  cout<<"\nNhap phan ao:";is>>p.pa;
  return is;
  }
  //ham in
  ostream & operator<<(ostream & os,SP1 p)
  {
  os<<p.getpt()<<"+"<<p.getpa()<<"i";
  return os;
  }
  //================================================
  class SP2:public SP1
  {
  public:
  SP2 operator+ (SP2 p);
  SP2 operator- (SP2 p);
  SP2 operator* (SP2 p);
  SP2 operator/ (SP2 p);
  };
  //==============nhan 2 so phuc====================
  SP2 SP2::operator*(SP2 p)
  {
  SP2 kq;
  kq.getpt()=getpt()*p.getpt()-getpa()*p.getpa();
  kq.getpa()=getpa()*p.getpt()+getpt()*p.getpa();
  return kq;
  }
  //==============ham chia 2 so phuc================
  SP2 SP2::operator/(SP2 p)
  {
  SP2 kq;
  while(p.getpa()!=0&&p.getpt()!=0)
  {
  if(p.getpa()==0)
  {
  kq.getpt()=getpt()*p.getpt();
  kq.getpa()=getpa()*p.getpt();
  return kq;
  }
  else
  {
  kq.getpt()=(getpt()*p.getpt()
  +getpa()*p.getpa())*(p.getpt()*p.getpt()
  +p.getpa()*p.getpa());
  kq.getpa()=(getpa()*p.getpt()-getpt()*p.getpa())
  *(p.getpt()*p.getpt()+p.getpa()*p.getpa());
  return kq;
  }
  }
  return kq;
  }
  //================ham tinh tong 2 so phuc============
  SP2 SP2::operator+(SP2 p)
  {
  SP2 kq;
  kq.getpt()=getpt()+p.getpt();
  kq.getpa()=getpa()+p.getpa();
  return kq;
  }
  //===========ham tinh hieu 2 so phuc==================
  SP2 SP2::operator-(SP2 p)
  {
  SP2 kq;
  kq.getpt()=getpt()-p.getpt();
  kq.getpa()=getpa()-p.getpa();
  return kq;
  }
  //====================ham chinh=======================
  void main()
  {
  SP1 a,b;
  SP2 c,d;
  clrscr();
  cout<<"\nNhap 2 so phuc cua lop SP1:";
  cin>>a;
  cin>>b;
  cout<<"\n2 so phuc do la:";
  cout>>a;
  cout>>b;
  cout<<"\nNhap 2 so phuc cua lop SP2:";
  cin>>c;
  cin>>d;
  cout<<"\nTong cua 2 so phuc la:";
  cout<<c+d;
  cout<<"\nHieu cua 2 so phuc la:";
  cout<<c-d;
  cout<<"\nTich cua 2 so phuc la:";
  cout<<c*d;
  cout<<"\nThuong cua 2 so phuc la:";
  cout<<c/d;
  getch();
  }


  Sửa giúp em nha em đang rất cần.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  235

  Sửa cái gì mới được chứ?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  235

  Bạn tham khảo thư viện có sẵn COMPLEX.H ý.Trong đó có đủ hết các hàm cơ bản xử lí số phức

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  2

  em chạy chương trình máy báo lỗi ở hàm getpt() nhưng em không biết sửa thế nào.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  235

  Hàm thì làm sao bạn có thể gán giá trị cho nó được chứ
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ducthiem90 : 12-05-2009 lúc 10:32 PM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  2

  Mặc định Cài đặt lớp số phức 2 kế thừa lớp số phức 1.Help!!!!!

  mình cũng có thắc mắc về cái này đấy. SP2 kq;
  mà sao kq.Getpt() nó lại báo lỗi vậy m.n?

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn