Cám ơn nhiều về đoạn code trên. Nhưng mà bạn ơi. Mình có ý kiến chút.
Sao bạn không tạo thêm cái menu có "Chơi lại", "Kết thúc" và "About" thi se hay hơn.
Kèm theo 1 cái nữa là icon hình con rắn chẳng hạn.