Em nghiên cứu về vẽ hình đệ quy thấy hình học Fractal là một đề tài rất hay. Nhưng e chưa có nhiều kiên thức về nó
Các tiền bối có thể cho một vài ví dụ tham khảo lập trình trên VC++ không ạ!! Thân!!!