Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Bài tập C: Danh sách sinh viên trên C, giúp mình sửa lỗi?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Nơi ở
  Vinh Long
  Bài viết
  8

  Mặc định Bài tập C: Danh sách sinh viên trên C, giúp mình sửa lỗi?

  Các bạn có thể giúp mình xem đoạn code nhập vào danh sách sinh viên không,mình làm mãi mà không hiểu lỗi cần sửa như thế nào?

  PHP Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. //Khai bao cau truc date
  4. typedef struct date
  5. {
  6.     int ngay;
  7.     int thang;
  8.     int nam;
  9.  
  10. //Khai bao cau truc sinh-vien
  11. typedef struct sinh_vien
  12. {
  13.     //ho cua sinh vien toi da 10 ki tu
  14.     char ho[10];
  15.     //ten cua sinh vien toi da 15 ki tu
  16.     char ten[15];
  17.     //ngay sinh cua sinh vien
  18.     date ngay_sinh;
  19.     // gioi tinh cua sinh vien qui dinh 0 - nu; 1 - nam
  20.     int gioi_tinh;
  21.     //diem trung binh cua sinh vien
  22.     float dtb;
  23. }sinh_vien;
  24.  
  25. //Khai bao cau truc danh sach sinh vien
  26. typedef struct danh_sach
  27. {
  28.     char TenLop[50];
  29.     int siso;
  30.     sinh_vien sv[5];
  31. }danh_sach;
  32.  
  33. //Khai bao cac mau ham
  34. void nhap_date(date* d);
  35. void xuat_date(date* d);
  36. void nhap_sinh_vien(sinh_vien* sv);
  37. void xuat_sinh_ien(sinh_vien* sv);
  38. void nhap_ds_sv(danh_sach* ds);
  39. void xuat_ds_sv(danh_sach* ds);
  40.  
  41. //Cai dat cac mau ham
  42. void nhap_date(date* d)
  43. {
  44.     //scanf("%d%d%d", &d->ngay, &d->thang, &d->nam);
  45.     printf("Nhap ngay: "); scanf("%d", &d->ngay);
  46.     printf("Nhap thang: "); scanf("%d", &d->thang);
  47.     printf("Nhap nam: "); scanf("%d", &d->nam);
  48. }
  49. void xuat_date(date*d)
  50. {
  51.     printf("%d-%d-%d", d->ngay, d->thang, d->nam);
  52. }
  53. void nhap_sinh_vien(sinh_vien* sv)
  54. {
  55.     // Nhap ho
  56.     printf("Nhap ho: ");scanf("%s", sv->ho);
  57.     // Nhap ten
  58.     printf("Nhap ten: ");scanf("%s", sv->ten);
  59.     // Nhap ngay sinh
  60.     nhap_date(&(sv->ngay_sinh));
  61.     // Nhap gioi tinh
  62.     printf("Nhap gioi tinh:");scanf("%d", &sv->gioi_tinh);
  63.     //diem trung binh cua sinh vien
  64.     float dtb;
  65.     printf("Nhap diem trung binh:");scanf("%f", &dtb);
  66.     sv->dtb=dtb;
  67. }
  68. void xuat_sinh_vien(sinh_vien* sv)
  69. {
  70.     printf("ho: %s", sv->ho);
  71.     printf("ten: %s", sv->ten);
  72.     xuat_date(&(sv->ngay_sinh));
  73.     printf("gioi tinh:%d", sv->gioi_tinh);
  74.     printf("diem trung binh:%f", sv->dtb);
  75. }
  76. void nhap_ds_sv(danh_sach* ds)
  77. {
  78.     // Nhap ten lop
  79.     printf("\n Nhap ten lop: ");
  80.     scanf("%s", ds->TenLop);
  81.     // Nhap si so lop
  82.     printf("\n Nhap si so: ");
  83.     scanf("%d", ds->siso);
  84.     for(int i=0;i<ds->siso;i++)
  85.         nhap_sinh_vien(&(sv->sinh_vien));
  86. }
  87. void xuat_ds_sv(danh_sach* ds)
  88. {
  89.     for(int i=0;i<ds->siso;i++)
  90.         xuat_sinh_vien(sv[i]->sinh_vien);
  91. }
  92. void main()
  93. {
  94.     danh_sach ds;
  95.     nhap_ds_sv(&ds);
  96.     xuat_ds_sv(&ds);
  97. }


  hai dòng này phải sửa như thế nào:
  [PHP]for(int i=0;i<ds->siso;i++)
  nhap_sinh_vien(&(sv->sinh_vien));[PHP]
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi lethanh : 15-05-2009 lúc 11:16 PM. Lý do: đưa code vào tag

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  Ở địa ngục
  Bài viết
  667

  Hình như mạng lỗi.
  Bạn đưa code vào tag lại.
  Bạn chưa xoá vùng đệm bàn phím.
  Mình không hiểu cái hàm này
  Code:
  void nhap_ds_sv(danh_sach* ds)
  {
  // Nhap ten lop
  printf("\n Nhap ten lop: ");
  scanf("%s", ds->TenLop);
  // Nhap si so lop
  printf("\n Nhap si so: ");
  scanf("%d", ds->siso);
  for(int i=0;i<ds->siso;i++)
  nhap_sinh_vien(&(sv->sinh_vien));
  }
  Bạn khai báo 1 mảng kiểu sinh_vien[5] trong cấu trúc danh_sach làm gì?
  chả lẽ trong danh_sach có 5 người?

Các đề tài tương tự

 1. Sử dụng danh sách liên kết để tạo chương trình quản lý sinh viên. Xin được giúp đỡ?
  Gửi bởi hieuboo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 12-05-2012, 10:50 AM
 2. Sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự abc. Giúp mình sửa lỗi?
  Gửi bởi edogawaconan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 08-05-2012, 07:12 PM
 3. Tạo danh sách sinh viên trên C++. Chỉnh sửa, xóa sinh viên thì làm thế nào?
  Gửi bởi hiepsiao trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 28-08-2011, 10:26 AM
 4. Tạo mảng chứa danh sách các sinh viên, giúp em với?
  Gửi bởi thanh_it trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 20-04-2009, 11:39 PM
 5. Danh sách sinh viên,các bạn giúp mình với
  Gửi bởi prince7seas trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 09-02-2009, 10:34 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn