Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: [Dialogue]About Runtime error

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Post [Dialogue]About Runtime error

  Runtime error
  An error that occurs during the execution of a program. In contrast, compile-time errors occur while a program is being compiled. Runtime errors indicate bugs in the program or problems that the designers had anticipated but could do nothing about. For example, running out of memorywill often cause a runtime error.
  Note that runtime errors differ from bombs or crashes in that you can often recover gracefully from a runtime error.
  An error or defect in software or hardware that causes a programto malfunction. Often a bug is caused by conflicts in software when applicationstry to run in tandem. According to folklore, the first computer bug was an actual bug. Discovered in 1945 at Harvard, a moth trapped between two electrical relays of the Mark II Aiken Relay Calculator caused the whole machine to shut down.
  Bombs
  To fail. The term bomb usually refers to a program hanging or ending prematurely. Note that bombing is usually less serious than crashing, because bombing refers to a single program, whereas crashing refers to the entire system. The two terms, however, are not always used consistently.
  Crashes
  A serious computer failure. A computer crash means that the computer itself stops working or that a program aborts unexpectedly. A crash signifies either a hardware malfunction or a very serious software bug.
  If your computer crashes, it is not your fault. If the program is good and your hardware is functioning properly, there is nothing you can do to make your system crash.

  Vocabulary:
  Runtime error: Lỗi khi chạy chương trình.
  Execution (n): Sự thực hiện, sự thi hành.
  compile-time errors: Lỗi khi dịch chương trình.
  Bug (n): Lỗi
  Anticipate (v): Biết trước, đoán trước.
  Malfunction (n): Sự trục trặc, sự cố.
  Conflict (n): Sự xung đột.
  tandem (n): Sự nối tiếp, liên tiếp.
  Recover (v): Phục hồi
  Abort (v): Huỷ bỏ
  Crash (v): Đổ vỡ, phá huỷ (gây hậu quả nghiêm trọng).
  Prematurely (adv): Trước, trước thời hạn đã định.
  Serious (adj): Nghiêm trọng.
  entire system: Toàn bộ hệ thống.
  Consistently (adv): Nhất quán.
  Signify (v): Báo hiệu, biểu hiện.
  Moth (n): Bướm đêm, sâu đêm

  Question:
  1. What errors can occur during the operation of the computer?
  a. runtime error
  b. compile-time error
  c. bombs
  d. crashes
  2. Write true or false for each statement.
  a. Bugs, bombs and crashes are different types of runtime error.
  b. Malfunction indicates all errors in the software and hardware of your computer.
  c. A runtime error can be gracefully restored.
  d. Crashes is caused by conflicts in software when applicationstry to run in tandem.
  e. A prematurely hanging or ending programme can be defined as bomb.
  f. Bombing refers to a single program, crashing refers to the entire system bombing causes no harm.
  g. A crash means neither a computer stops working or a program aborts unexpectedly.
  h. If the program is good and your hardware is functioning properly, it isn�t easy to make your system crashed.
  i. It is all your fault to have your computer crashed.
  3. What is in the name 'bug'?
  a. Name of a computer error happens while the system is operating.
  b. A real animal lives inside your computer.
  c. A name has its origin from a moth which caused a computer failure in 1945.

  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  1.a.c.d - 2.F.F.T.F.T.T.T.T.F - 3.a < This question seem to be ... [ What is in the name 'bug' ? ]>
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  None!

Các đề tài tương tự

 1. Lỗi "Error: status code 500. I/O Error: Error #2038"
  Gửi bởi phucduan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-03-2012, 11:17 AM
 2. lỗi runtime error abnormal program terminate sửa như thế nào??
  Gửi bởi tieulamtu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 03-11-2011, 01:34 PM
 3. Lỗi Microsoft JScript runtime error: 'undefined' is null or not an object khi chạy project ASP.NET MVC3
  Gửi bởi kids301090 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 28-08-2011, 03:41 PM
 4. Error 1 fatal error LNK1000: Internal error during IncrBuildImage?
  Gửi bởi nthung trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 07-11-2010, 09:22 PM
 5. Runtime error ! Làm sao biết được giá trị của biến?
  Gửi bởi rox_rook trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 26-01-2008, 11:49 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn