Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Lập trình C | Kiểm tra mảng có chứa số dương hay không trên C!!!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  6

  Smile Lập trình C | Kiểm tra mảng có chứa số dương hay không trên C!!!

  Bạn nào có cách giải bài này chỉ cho mình biết với , mình xin cảm ơn !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  6

  Bạn tham khảo nhé.
  C Code:
  1. // positive_array.cpp : Defines the entry point for the console application.
  2. //
  3.  
  4. #include "stdafx.h"
  5. #include <stdio.h>
  6. #include <stdlib.h>
  7.  
  8. void input (int **arr, int *len);
  9. bool hasPositive (int *arr, int len);
  10.  
  11. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  12. {
  13.     int *arr;
  14.     int len;
  15.  
  16.     // Input
  17.     input (&arr, &len);
  18.  
  19.     if (hasPositive (arr, len)) {
  20.         printf ("Array has at least one positive element\n");
  21.     } else {
  22.         printf ("Array has not any positive elements\n");
  23.     }
  24.     return 0;
  25. }
  26.  
  27. void input (int **arr, int *len)
  28. {
  29.     int i;
  30.  
  31.     printf ("Enter the number of elements in array: \t");
  32.     scanf ("%d", len);
  33.  
  34.     *arr = (int*) malloc (sizeof (int) * (*len));
  35.     if (NULL == (*arr) ) {
  36.         printf ("Memory error \n");
  37.         return;
  38.     }
  39.  
  40.     printf ("Enter elements of array\n");
  41.     for (i = 0; i < *len; i++) {
  42.         printf ("arr[%d] = \t", i);
  43.         scanf ("%d", &(*arr)[i]);
  44.     }
  45. }
  46.  
  47. bool hasPositive (int *arr, int len)
  48. {
  49.     int i;
  50.     bool positive = false;
  51.  
  52.     for (i = 0; i < len; i++) {
  53.         if (arr[i] > 0 ) {
  54.             positive = true;
  55.             break;
  56.         } else {
  57.             i++;
  58.         }
  59.     }
  60.     return positive;
  61. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  6

  Cảm ơn bạn, để mình thử cái đã .

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  58

  Thuật giải bài này thế nào nhỉ.Ai nêu ý tưởng mình tham khảo được không.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  Kiểm tra từng phần tử của mảng, so sánh với 0 ...
  Ước mơ vươn tới Linux Developer.
  Đang trong quá trình tập luyện:
  1. C system programming
  2. GNU distribution
  3. Gtk+/Gnome Application Programming.

  Bác nào giỏi lĩnh vực này giúp Kim với nha. Kim cám ơn nhiều !!!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  hà nội
  Bài viết
  26

  Mặc định Lập trình C | Kiểm tra mảng có chứa số dương hay không trên C!!!

  Bài này làm trong mảng bình thường là được mà?
  Kiểm tra mảng có số dương hay ko thì kiêm tra từ đầu mảng. Khi nào có thì dùng lại và thông báo là có. Đến hết dãy mà ko có thì thông báo là ko có.
  mình viết code này mọi gười ôn ko nha:
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
   void nhap_mang(int a[],int n);
   void in_mang(int a[],int n);
   int kt(int a[],int n);
   void main()
   {
    clrscr();
    int a[50],n;
    printf("\nnhap so phan tu cua mang: ");scanf("%d",&n);
    nhap_mang(a,n);
    printf("\nmang vua nhap la: ");in_mang(a,n);
    if (kt(a,n)==-1) printf("\nmang ko co so duong");
    else printf("\nmang chua so duong");
    getch();
   }
   void nhap_mang(int a[],int n)
   {
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
     printf("\nnhap phan tu thu %d: ",i+1);scanf("%d",&a[i]);
    }
   }
   void in_mang(int a[],int n)
   {
    for(int i=0;i<n;i++) printf("%3d",a[i]);
   }
   int kt(int a[],int n)
   {
    int i=0;
    while ((i<n)&&(a[i]<=0)) i++;
    if (i==n) return -1;
    else return 0;
   }
  ah` mà, bạn Chinh ơi! trong C làm j` có kiểu bool đâu? đúng ko?
  Ko bít thì phải học, phải hỏi _ Bít thì nên chia sẻ cho người khác cùng bít
  Chia sẻ là cách học tốt nhất ^_^[j0y_k3y]0_0

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  58

  Mầy bài này nhìn quen quen giống trong cuốn KTLT tập 1 của thầy Khang ở KHTN HCM.

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ lỗi khi viết trên dev c, còn trên cfree chạy bình thường
  Gửi bởi truongvantri trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 26-10-2013, 03:34 PM
 2. Trả lời: 30
  Bài viết cuối: 15-02-2012, 07:03 PM
 3. Lập trình Socket trên C++ có thể giao tiếp chương trình Java trên Server được ko các
  Gửi bởi jacobkruse trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 18-11-2010, 11:10 PM
 4. Source code build trên Ubuntu có chạy được Trên Linux Kernel không ?
  Gửi bởi trần trân trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-11-2010, 09:22 AM
 5. Lưu dữ liệu để trống trên một cell của datagirdview trên csdl Access như thế nào?
  Gửi bởi hvcuongit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 27-05-2009, 04:21 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn