Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: bài toán với lệnh break, continue trên C????

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  quan binh thanh
  Bài viết
  36

  Smile bài toán với lệnh break, continue trên C????

  không dùng máy tính các huynh phân tích giùm
  1)int x=1,y=2;
  while (x<=10)
  {
  x++;
  if (x==6)
  break;
  y+=++x;
  }
  printf ("%d%d",x,y);

  2)Nếu không dùng break mà thay vào đó là dùng continue thì (x,y) là nhiêu

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  ban đầu x=1, y=2;
  trong khi (x<=10//x còn nhỏ hơn hoặc bằng 10 )
  {
  x++; //thì cứ tăng x lên 1 đơn vị.
  if(x==6) break;//Nếu x= 6 thì thoát khỏi while;
  y+=++x;//Tăng x lên 1 đơn vị nữa, y tăng một lượng bằng x;
  }
  printf();//IN ra giá trị x, y;
  Với break thì y=2+3+5=10;

  Với continue thì:
  PHP Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>


  int main()
  {

  int x=1,y=2i=1;
  while (
  x<=10)//TRONG KHI x<=10 THÌ CÒN THỰC  HIỆN ĐOẠN LỆNH TRONG WHILE
  {
  printf("\nVong lap %d: \n\n",i);
  printf("x= %d\n",x);
  printf("Tiep theo la toi lenh: x++, tuc la:");
  x++;
  printf("x= %d\n",x);
  if (
  x==6)
  {
      
  printf("VI x DA BANG %d , THUC HIEN LENH continue NEN LENH y+=++x; BI BO QUA\n",x);
      
  printf("Luc nay x= %d, y=%d\n",x,y);
      continue;
  }    
  printf("VI x=%d KHAC 6 NEN LENH continue KHONG DUOC THUC HIEN\n");
      
  printf("Luc chua chay lenh y+=++x; thi x= %d, y=%d\n",x,y);
      
  y+=++x;
      
  printf("Sau khi chay lenh y+=++x; thi x= %d, y=%d\n",x,y);
      
  i++;
  }
      
  printf("y+=%d\n",x);

  printf ("Ket qua cuoi cung x=%d y=%d",x,y);

      
  getch();
      return 
  0;


  PHP Code:
  Vong lap 1:

  x1
  Tiep theo la toi lenh
  x++, tuc la:x2
  VI x
  =2 KHAC 6 NEN LENH continue KHONG DUOC THUC HIEN
  Luc chua chay lenh y
  +=++xthi x2y=2
  Sau khi chay lenh y
  +=++xthi x3y=5

  Vong lap 2
  :

  x3
  Tiep theo la toi lenh
  x++, tuc la:x4
  VI x
  =4 KHAC 6 NEN LENH continue KHONG DUOC THUC HIEN
  Luc chua chay lenh y
  +=++xthi x4y=5
  Sau khi chay lenh y
  +=++xthi x5y=10

  Vong lap 3
  :

  x5
  Tiep theo la toi lenh
  x++, tuc la:x6
  VI x DA BANG 6 
  THUC HIEN LENH continue NEN LENH y+=++xBI BO QUA
  Luc nay x
  6y=10

  Vong lap 3
  :

  x6
  Tiep theo la toi lenh
  x++, tuc la:x7
  VI x
  =7 KHAC 6 NEN LENH continue KHONG DUOC THUC HIEN
  Luc chua chay lenh y
  +=++xthi x7y=10
  Sau khi chay lenh y
  +=++xthi x8y=18

  Vong lap 4
  :

  x8
  Tiep theo la toi lenh
  x++, tuc la:x9
  VI x
  =9 KHAC 6 NEN LENH continue KHONG DUOC THUC HIEN
  Luc chua chay lenh y
  +=++xthi x9y=18
  Sau khi chay lenh y
  +=++xthi x10y=28

  Vong lap 5
  :

  x10
  Tiep theo la toi lenh
  x++, tuc la:x11
  VI x
  =11 KHAC 6 NEN LENH continue KHONG DUOC THUC HIEN
  Luc chua chay lenh y
  +=++xthi x11y=28
  Sau khi chay lenh y
  +=++xthi x12y=40
  y
  +=12
  Ket qua cuoi cung x
  =12 y=40 
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Loveanygirls : 15-05-2009 lúc 12:04 AM.
  Tôi tin rằng: giải thuật thì có thể tìm trong hàng trăm GB ebook, hoặc Google nhưng code chạy thì chưa chắc! Hãy post code để chứng tỏ giải thuật của bạn là đúng!
  Giải thuật là bản thiết kế của ngôi nhà, code là phần xây dựng. Nếu chỉ xây nhà trên giấy thì ta sống chả khác nào người nguyên thủy.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  116

  cho tui hỏi lệnh continue() dùng để làm gì ?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  6

  Lệnh continue dùng để thực hiện tiếp vòng lặp, bỏ qua khối lệnh sau continue

  Ví dụ:

  C Code:
  1. for (i = 0; i < 10; i++) {
  2.      if (i == 6) {
  3.           continue;  // Thực hiện tăng i lên 1
  4.                         // Bỏ qua xử lý khối lệnh A, B...
  5.      }
  6.  
  7.      {
  8.          Khối lệnh A;
  9.      }
  10.  
  11.      {
  12.          Khối lệnh B;
  13.      }
  14.     .....
  15. }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  quan binh thanh
  Bài viết
  36

  nếu điều kiện câu lệnh trước continue đúng thì lệnh continue được thực hiện
  nếu câu lệnh đó sai thì thưc hiện câu lệnh sau continue

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  quan binh thanh
  Bài viết
  36

  Mặc định bài toán với lệnh break, continue trên C????

  một bài lệnh break nữa nè không dùng máy tính
  int x=1,i;
  for (i=1;i<10;i++)
  {
  x+=++i;
  if (x==5)
  break;
  }
  printf ("%d",x);

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  PHP Code:
  Luc daux=1i chua duoc khoi tao

  Vong lap tuong ung voi i
  =1
  Luc nay x
  =1
  Dau tien
  i tang 1 luong bang 1tuc la i=2
  Sau 
  do x tang 1 luong bang i tuc la bang 2x=3
  Do x=2 KHAC 5 nen khong thuc hien lenh break


  Vong lap tuong ung voi i=3
  Luc nay x
  =3
  Dau tien
  i tang 1 luong bang 1tuc la i=4
  Sau 
  do x tang 1 luong bang i tuc la bang 4x=7
  Do x=4 KHAC 5 nen khong thuc hien lenh break


  Vong lap tuong ung voi i=5
  Luc nay x
  =7
  Dau tien
  i tang 1 luong bang 1tuc la i=6
  Sau 
  do x tang 1 luong bang i tuc la bang 6x=13
  Do x=6 KHAC 5 nen khong thuc hien lenh break


  Vong lap tuong ung voi i=7
  Luc nay x
  =13
  Dau tien
  i tang 1 luong bang 1tuc la i=8
  Sau 
  do x tang 1 luong bang i tuc la bang 8x=21
  Do x=8 KHAC 5 nen khong thuc hien lenh break


  Vong lap tuong ung voi i=9
  Luc nay x
  =21
  Dau tien
  i tang 1 luong bang 1tuc la i=10
  Sau 
  do x tang 1 luong bang i tuc la bang 10x=31
  Do x=10 KHAC 5 nen khong thuc hien lenh break


  Ket qua cuoi cung x=31i=11 
  Code de test:
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  int main()
  {
  int x=1,i;
  printf("Luc dau, x=%d, i chua duoc khoi tao\n\n",x);
  for (
  i=1;i<10;i++)
  {
      
  printf("Vong lap tuong ung voi i=%d\n"i);
      
  printf("Luc nay x=%d\n",x);
      
  x+=++i;
      
  printf("Dau tien, i tang 1 luong bang 1, tuc la i=%d \n",i);
      
  printf("Sau do x tang 1 luong bang i tuc la bang %d, x=%d\n",i,x);
      if(
  x!=5)
      
  printf("Do x=%d KHAC 5 nen khong thuc hien lenh break\n\n\n");
      if (
  x==5)
      {
          
  printf("Do x=%d==5 nen hien lenh break, thoat khoi for\n");
          break;
      }
      if(
  i>9)
          
  printf("Do i=%d>=10 nen thoat khoi for\n",i);
  }
  printf ("Ket qua cuoi cung x=%d, i=%d",x,i);
  getch();
  return 
  0;

  Tôi tin rằng: giải thuật thì có thể tìm trong hàng trăm GB ebook, hoặc Google nhưng code chạy thì chưa chắc! Hãy post code để chứng tỏ giải thuật của bạn là đúng!
  Giải thuật là bản thiết kế của ngôi nhà, code là phần xây dựng. Nếu chỉ xây nhà trên giấy thì ta sống chả khác nào người nguyên thủy.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  quan binh thanh
  Bài viết
  36

  thank you huynh,huynh giải hay quá

Các đề tài tương tự

 1. câu lệnh Continue, Break trong vòng lặp FOR?
  Gửi bởi ketbeophi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 14-01-2016, 04:33 PM
 2. Lập trình C câu lệnh continue
  Gửi bởi vietviet00 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 19-08-2012, 10:20 PM
 3. lỗi ko thể continue trong CreateUserWizard!!!
  Gửi bởi linhgl88 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 02-01-2012, 10:03 PM
 4. Lập trình C Ngắt điều khiển break, continue, goto
  Gửi bởi bancamden trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 26-12-2011, 11:25 AM
 5. Lập trình C++ Lỗi breack và continue trong vòng lặp chưa tìm ra nguyên nhân
  Gửi bởi nắng trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 15-12-2010, 08:31 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn