Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Tính diện tích và chu vi của tam giác trong C++| Giúp mình sửa lỗi với?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2008
  Bài viết
  2

  Mặc định Tính diện tích và chu vi của tam giác trong C++| Giúp mình sửa lỗi với?

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  // khai bao kieu diem va tam giac
  typedef struct
  {
  	int x;
  	int y;
  
  }DIEM;
  typedef struct
  {
  	DIEM dA;
  	DIEM dB;
  	DIEM dC;
  
  }TAMGIAC;
  
  //nguyen mau ham
  void NhapDiem(DIEM &d);
  void XuatDiem(DIEM d,char *thongbao);
  float TinhKhoangCach(DIEM d1,DIEM d2);
  void NhapTamGiac(TAMGIAC &tg);
  void XuatTamGiac(TAMGIAC tg,char *thongbao);
  float TinhChuVi(TAMGIAC tg);
  float TinhDienTich(TAMGIAC tg);
  
  void main()
  {
  
  	TAMGIAC tg;
  	NhapTamGiac(tg);
  	XuatTamGiac(tg,"toa do ba diem cua tam giac:\n");
  
  	printf("chu vi tam giac =%.2f\n",TinhChuVi(tg));
  	printf("Dien tich tam giac =%.2f\n",TinhDienTich(tg));
  
  }
  // dinh nghia ham
  void NhapDiem(DIEM &d)
  {
  	printf("nhap hoanh do x:");
  	scanf("%d",&d.x);
  	printf("nhap tung do y:");
  	scanf("%d",&d.y);
  
  }
  void XuatDiem(DIEM d,char *thongbao)
  {
  	printf("%s",thongbao);
  	printf("(%d,%d)\n",d.x,d.y);
  
  }
  float TinhKhoangCach(DIEM d1,DIEM d2)
  {
  	float kg;
  
  	int dx = d1.x - d2.x;
  	int dy = d1.y - d2.y;
  
  	kq = sqrt((dx*dx + dy*dy));
  
  	return kq;
  
  }
  void NhapTamGiac(TAMGIAC &tg)
  {
  	printf("Nhap toa do DIEM A:\n");
  		NhapDiem(tg.dA);
  	printf("Nhap toa do DIEM B:\n");
  		NhapDiem(tg.dB);
  	printf("Nhap toa do diem C:\n");
  		NhapDiem(tg.dC);
  }
  void XuatTamGiac(TAMGIAC tg,char *thongbao)
  {
  
  	printf("%s", thong bao);
  	XuatDiem(tg.dA,"-Toa do DIEM A: ");
  	XuatDiem(tg.dB,"-Toa do DIEM B: ");
  	XuatDiem(tg.dC,"-Toa do DIEM C: ");
  
  }
  float TinhChuVi(TAMGIAC tg)
  {
  	float s,P,AB,AC,BC;
  
  		AB = TinhKhoangCach(tg.dA,tg.dB);
  
  		P = AB + AC + BC;
  
  		return P;
  }
  float TinhDienTich(TAMGIAC tg)
  {
  		float s,p,AB,AC,BC;
  
  				
  	AB = TinhKhoangCach(tg.dA,tg.dB);
  	AC = TinhKhoangCach(tg.dA,tg.dC);
  	BC = TinhKhoangCach(tg.dB,tg.dC);
  
  	p=(AB +AC +BC)/2;
  
  	s = sprt(p*(p- AB)*(p-AC)*(p-BC));
  	return s;
  :\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\tamgiac1\bai 0.cpp(60) : error C2065: 'kq' : undeclared identifier
  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\tamgiac1\bai 0.cpp(60) : error C2065: 'sqrt' : undeclared identifier
  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\tamgiac1\bai 0.cpp(77) : error C2065: 'thong' : undeclared identifier
  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\tamgiac1\bai 0.cpp(77) : error C2146: syntax error : missing ')' before identifier 'bao'
  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\tamgiac1\bai 0.cpp(77) : error C2059: syntax error : ')'
  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\tamgiac1\bai 0.cpp(104) : error C2065: 'sprt' : undeclared identifier
  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\tamgiac1\bai 0.cpp(104) : warning C4244: '=' : conversion from 'int' to 'float', possible loss of data
  Error executing cl.exe.

  tamgiac1.exe - 6 error(s), 1 warning(s)
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi keobong : 16-05-2009 lúc 04:44 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  HCMC
  Bài viết
  251

  Bài của bạn lỗi cơ bản thôi.Cố gắng đọc lỗi và tự sửa xem
  Đây là code mà mình fix cho bạn
  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include <math.h>
  4. // khai bao kieu diem va tam giac
  5. typedef struct
  6. {
  7.     int x;
  8.     int y;
  9.  
  10. }DIEM;
  11. typedef struct
  12. {
  13.     DIEM dA;
  14.     DIEM dB;
  15.     DIEM dC;
  16.  
  17. }TAMGIAC;
  18.  
  19. //nguyen mau ham
  20. void NhapDiem(DIEM &d);
  21. void XuatDiem(DIEM d,char *thongbao);
  22. float TinhKhoangCach(DIEM d1,DIEM d2);
  23. void NhapTamGiac(TAMGIAC &tg);
  24. void XuatTamGiac(TAMGIAC tg,char *thongbao);
  25. float TinhChuVi(TAMGIAC tg);
  26. float TinhDienTich(TAMGIAC tg);
  27.  
  28. void main()
  29. {
  30.    
  31.     TAMGIAC tg;
  32.     NhapTamGiac(tg);
  33.     XuatTamGiac(tg,"toa do ba diem cua tam giac:\n");
  34.    
  35.     printf("chu vi tam giac =%.2f\n",TinhChuVi(tg));
  36.     printf("Dien tich tam giac =%.2f\n",TinhDienTich(tg));
  37.    
  38. }
  39. // dinh nghia ham
  40. void NhapDiem(DIEM &d)
  41. {
  42.     printf("nhap hoanh do x:");
  43.     scanf("%d",&d.x);
  44.     printf("nhap tung do y:");
  45.     scanf("%d",&d.y);
  46.    
  47. }
  48. void XuatDiem(DIEM d,char *thongbao)
  49. {
  50.     printf("%s",thongbao);
  51.     printf("(%d,%d)\n",d.x,d.y);
  52.    
  53. }
  54. float TinhKhoangCach(DIEM d1,DIEM d2)
  55. {
  56.     float kg;
  57.    
  58.     int dx = d1.x - d2.x;
  59.     int dy = d1.y - d2.y;
  60.    
  61.     kg = (float)sqrt((dx*dx + dy*dy));
  62.    
  63.     return kg;
  64.    
  65. }
  66. void NhapTamGiac(TAMGIAC &tg)
  67. {
  68.     printf("Nhap toa do DIEM A:\n");
  69.     NhapDiem(tg.dA);
  70.     printf("Nhap toa do DIEM B:\n");
  71.     NhapDiem(tg.dB);
  72.     printf("Nhap toa do diem C:\n");
  73.     NhapDiem(tg.dC);
  74. }
  75. void XuatTamGiac(TAMGIAC tg,char *thongbao)
  76. {
  77.    
  78.     printf("%s", thongbao);
  79.     XuatDiem(tg.dA,"-Toa do DIEM A: ");
  80.     XuatDiem(tg.dB,"-Toa do DIEM B: ");
  81.     XuatDiem(tg.dC,"-Toa do DIEM C: ");
  82.    
  83. }
  84. float TinhChuVi(TAMGIAC tg)
  85. {
  86.     float P,AB,AC,BC;
  87.    
  88.     AB = TinhKhoangCach(tg.dA,tg.dB);
  89.     AC = TinhKhoangCach(tg.dA,tg.dC);
  90.     BC = TinhKhoangCach(tg.dB,tg.dC);
  91.     P = AB + AC + BC;
  92.    
  93.     return P;
  94. }
  95. float TinhDienTich(TAMGIAC tg)
  96. {
  97.     float s,p,AB,AC,BC;
  98.    
  99.                
  100.     AB = TinhKhoangCach(tg.dA,tg.dB);
  101.     AC = TinhKhoangCach(tg.dA,tg.dC);
  102.     BC = TinhKhoangCach(tg.dB,tg.dC);
  103.    
  104.     p=(AB +AC +BC)/2;
  105.    
  106.     s = (float)sqrt(p*(p- AB)*(p-AC)*(p-BC));
  107.     return s;
  108. }
  C++ Code:
  1. for(;;){cout<<"Busy"<<endl;}
  2. system("cls");
  Hãy ủng hộ cho quỹ phát triển cộng đồng C Việt
  http://congdongcviet.com/quyphattrien-congdongcviet.cpp

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  42

  Chán vậy. Pa chạy mấy hàm toán học sqrt mà không khai báo thư viện à? Các biến kq và thong chưa khai báo mà dùng như ai ấy nhỉ. Mà code này là C thường sao lại hỏi C++. Chạy trên TC 30 à?
  Avata - Định Công - Giáp Bát mùa lũ

Các đề tài tương tự

 1. giúp sửa lỗi giai hpt bac 2
  Gửi bởi singina3 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 23-12-2012, 11:22 PM
 2. Bài tập C giai giúp mình bài tap này
  Gửi bởi le_duy123 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-10-2012, 07:33 PM
 3. Bài tập C pro nào giúp em hướng giai bài này với
  Gửi bởi vthang71 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 05-08-2012, 10:48 AM
 4. hàm sắp xếp chén trực tiếp(insertion sort) có ai giúp mình giai thích được không?
  Gửi bởi no.1_ctk34 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 26-09-2011, 10:37 PM
 5. Giúp về thuật toán giai thừa
  Gửi bởi h33h trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 08-05-2008, 12:44 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn