Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Hàng đợi | Thuật toán in đảo số nguyên n

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  6

  Mặc định Hàng đợi | Thuật toán in đảo số nguyên n

  Em đang tìm hiểu về Hàng đợi Queue. Em muốn nhờ anh (chị) giải thích giúp em thuật toán của bài trên đây với ạh. Ở trường em vẫm chưa học môn CTDL. Em xin cảm ơn.

  HTML Code:
  #include<iostream.h> #include<stdlib.h> #include<conio.h> #define MaxLength 1000 struct Queue { int a[MaxLength+1]; int front,rear; }; void CreateQ(Queue &Q) { Q.front=0; Q.rear=0; } int EmptyQ(Queue Q) { if (Q.front==0 && Q.rear==0) return 1; else return 0; } void AddQ(Queue &Q, int x) { if (EmptyQ(Q)) { Q.front=Q.rear=1; Q.a[Q.rear]=x; } else { Q.rear++; Q.a[Q.rear]=x; } } void RemoveQ(Queue &Q, int &x) { if (EmptyQ(Q)) cout<<"\n hang doi rong!:"; else { x=Q.a[Q.front]; if (Q.front==Q.rear) Q.front=Q.rear=0; else Q.front++; } } void indao(int n) { Queue q; CreateQ(q); int x; while (n>0) { AddQ(q, n%10); n=n/10; } while(!EmptyQ(q)) { RemoveQ(q,x); cout<<x<<" "; } } void main() { int n; clrscr(); cout<<"Nhap so nguyen duong n:\t"; cin>>n; cout<<"\nSo n in nguoc la:\t"; indao(n); getch(); }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Hồ chí minh
  Bài viết
  134

  C Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<stdlib.h>
  3. #include<conio.h>
  4. #define MaxLength 1000
  5. struct Queue//khai báo kiểu dữ liệu cho Queue
  6. {
  7.    int a[MaxLength+1];//mảng có độ dài là  MaxLength+1
  8.    int front,rear;//là đầu và cuối của queue
  9. };
  10. void CreateQ(Queue &Q)//hàm khởi tạo queue
  11. {
  12.     Q.front=0;
  13.     Q.rear=0;
  14. }
  15. int EmptyQ(Queue Q)//kiểm tra queue rỗng
  16. {
  17.     if (Q.front==0 && Q.rear==0)/*nêu mà đầu và cuối đều bằng 0->queue rỗng*/
  18.         return 1;
  19.     else
  20.         return 0;
  21. }
  22. void AddQ(Queue &Q, int x)//them một phần tử vào queue
  23. {
  24.     if (EmptyQ(Q))//kiêm tra queue
  25.     {
  26.        Q.front=Q.rear=1;//tăng đầu và cuối của lên 1
  27.        Q.a[Q.rear]=x;//thành phần đầu tiên của queue là x
  28.     }
  29.  
  30.     Else//ngược lại(queue ko rỗng)
  31.     {
  32.        Q.rear++;//tăng rear lên 1
  33.        Q.a[Q.rear]=x;//gán cho thanh phần tieps theo bằng X
  34.     }
  35. }
  36. void RemoveQ(Queue &Q, int &x)/*lấy phần tủ đầu  của queue khỏi sau đó xóa phần tủ đó trong queue đi*/
  37. {
  38.     if (EmptyQ(Q))
  39.         cout<<"\n hang doi rong!:";
  40.     else
  41.         {
  42.             x=Q.a[Q.front];
  43.             if (Q.front==Q.rear)
  44.                 Q.front=Q.rear=0;
  45.             else
  46.                 Q.front++;
  47.         }
  48. }
  49. void indao(int n)
  50. {
  51.     Queue q;//khai báo biến q có kiểu dữ liệu queue
  52.     CreateQ(q);//tạo queue
  53.     int x;//biến để lấy phần tử của queue
  54.     while (n>0)//xét số n  vi du n=5 4 3
  55.     {
  56.         AddQ(q, n%10);//add 3 vào queue
  57.         n=n/10;//n mới=5 4
  58.     }
  59. /*ket thuc vong lap ta có mảng queue như sau: 3 4 5 với q.front=3,q.rear=5;*/
  60.     while(!EmptyQ(q))//kết thúc khi queue rỗng
  61.     {
  62.         RemoveQ(q,x);/*lấy front của queue ra và xóa nó đi,gán cho front của queue giá trị kế nó*/
  63.         cout<<x<<"  ";//in x ra màn hình
  64.     }
  65. }
  66. void main()
  67. {
  68.     int n;
  69.     clrscr();
  70.     cout<<"Nhap so nguyen duong n:\t";
  71.     cin>>n;
  72.     cout<<"\nSo n in nguoc la:\t";
  73.     indao(n);
  74.     getch();
  75.  
  76. }
  @hoangchauhamy:Bạn thêm highlight cho code của bạn nữa nhé
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi lethanh : 18-05-2009 lúc 08:21 AM.
  Every step I'm taking
  Every move I make
  Feels lost with no direction
  My faith is shaking
  But I gotta keep trying.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  6

  Em cảm ơn nhiều ạh !

Các đề tài tương tự

 1. Thuật toán tìm số nguyên tố?
  Gửi bởi comeonbaby trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 92
  Bài viết cuối: 22-03-2017, 08:39 PM
 2. Bài tập C giải thuật nhập vào số nguyên n in ra n số nguyên tố đầu tiên?
  Gửi bởi LTC trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 48
  Bài viết cuối: 25-04-2013, 07:40 PM
 3. thuật toán số nguyên tố????
  Gửi bởi anhtbok trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 30-03-2012, 10:33 AM
 4. Tìm và in ra các số nguyên tố thỏa mãn đề bài bằng C, thuật toán của mình sai ở đâu?
  Gửi bởi piavg trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 16-11-2011, 04:03 PM
 5. Lập trình C xin code cài đặt thuật toán sàng nguyên tố để liệt kê các số nguyên tố 2->480000
  Gửi bởi ngocdung_088 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 23
  Bài viết cuối: 06-12-2010, 11:53 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn