Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Thêm 1 nút , Xóa 1 nút , Sửa 1 nút, duyệt danh sách theo liên kết phải, theo liên kết trái.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Bài viết
  1

  Angry Thêm 1 nút , Xóa 1 nút , Sửa 1 nút, duyệt danh sách theo liên kết phải, theo liên kết trái.

  Template danh sách liên kết.Thêm 1 nút , Xóa 1 nút , Sửa 1 nút, duyệt danh sách theo liên kết phải, theo liên kết trái.
  CODE của em bị lỗi m.người xem giúp em vs :(
  Cảm ơn m.người trước !

  DoubleLinkedList.h
  PHP Code:

  Code:
  #ifndef DOUBLELINKEDLIST_H
  #define DOUBLELINKEDLIST_H
  
  template <class T>
  class DoubleLinkedList
  {
  private:
    struct Node {
      T val;
      Node* left;
      Node* right;
      Node(const T& val, Node* left=NULL, Node* right=NULL):
        val(val), left(left), right(right) {}
    };
  public:
    typedef Node* iterator;
  public:
    // ctors / dtor
    DoubleLinkedList(): pHead(NULL), pTail(NULL) {}
    ~DoubleLinkedList();
    // insertion methods
    void push_back(const T& val);
    void push_front(const T& val);
    void insert_before(iterator pos, const T& val);
    void insert_after(iterator pos, const T& val);
    // removal methods
    void pop_back();
    void pop_front();
    void erase(iterator& pos);
    // access iterators
    iterator head()const {return pHead;}
    iterator tail()const {return pTail;}
  private:
    iterator pHead;
    iterator pTail;
  };
  
  #endif // DOUBLELINKEDLIST_H
  
  
  //---------------------------------------------------
  template <class T>
  DoubleLinkedList<T>::~DoubleLinkedList()
  {
    iterator todelete = NULL;
    while (pHead)
    {
      todelete = pHead;
      pHead = pHead->right;
      delete todelete;
    }
  }
  //---------------------------------------------------
  template <class T>
  void DoubleLinkedList<T>::push_back(const T& val)
  {
    if (!pTail) {
      pHead = pTail = new Node(val);
    } else {
      pTail->right = new Node(val, pTail, NULL);
      pTail = pTail->right;
    }
  }
  //---------------------------------------------------
  template <class T>
  void DoubleLinkedList<T>::push_front(const T& val)
  {
    if (!pHead) {
      pHead = pTail = new Node(val);
    } else {
      pHead->left = new Node(val, NULL, pHead);
      pHead = pHead->left;
    }
  }
  //---------------------------------------------------
  template <class T>
  void DoubleLinkedList<T>::insert_before(iterator pos, const T& val)
  {
    iterator pBefore = pos->left;
    pos->left = new Node(val, pBefore, pos);
    if (!pBefore) {
      pHead = pos->left;
    } else {
      pBefore->right = pos->left;
    }
  }
  //---------------------------------------------------
  template <class T>
  void DoubleLinkedList<T>::insert_after(iterator pos, const T& val)
  {
    iterator pAfter = pos->right;
    pos->right = new Node(val, pos, pAfter);
    if (!pAfter) {
      pTail = pos->right;
    } else {
      pAfter->left = pos->right;
    }
  }
  //---------------------------------------------------
  template <class T>
  void DoubleLinkedList<T>::pop_back()
  {
    if (!pTail) return;
    iterator todelete = pTail;
    pTail = pTail->left;
    delete todelete;
    pTail->right = NULL;
  }
  //---------------------------------------------------
  template <class T>
  void DoubleLinkedList<T>::pop_front()
  {
    if (!pHead) return;
    iterator todelete = pHead;
    pHead = pHead->right;
    delete todelete;
    pHead->left = NULL;
  }
  //---------------------------------------------------
  template <class T>
  void DoubleLinkedList<T>::erase(iterator& pos)
  {
    if (!pos) {
      return;
    } else if (pos==pHead) {
      pop_front();
      pos = pHead;
    } else if (pos==pTail) {
      pos = NULL;
      pop_back();
    } else {
      iterator left = pos->left;
      iterator todelete = pos;
      pos = pos->right;
      delete todelete;
      pos->left = left;
      left->right = pos;
    }
  }
  //---------------------------------------------------
  //---------------------------------------------------
  testdriver.cpp
  PHP Code:

  Code:
  #include <iostream>
  #include <iomanip> //
  #include "DoubleLinkedList.h"int main()
  {
    DoubleLinkedList<double> p; // tao danh sach lien ket doi, type gi cung duoc (int,float,string,Animal,Dog,Cat,...) ta lay tam la type double
    DoubleLinkedList<double>::iterator it;
    std::cout << std::fixed << std::setprecision(1);
  
    // them nut (o dau danh sach)
    p.push_front(3); //3
    p.push_front(2); //2 3
    p.push_front(1); //1 2 3
  
    // them nut (o cuoi danh sach)
    p.push_back(4); //1 2 3 4
    p.push_back(5); //1 2 3 4 5
    p.push_back(6); //1 2 3 4 5 6
  
    // them nut (o giua danh sach)
    it = p.head();
    it = it->right;
    std::cout << "Inserting before " << it->val
         << " value " << it->val-.5 << std::endl;
    p.insert_before(it, it->val-.5); //them truoc
  
    it = p.tail();
    it = it->left;
    std::cout << "Inserting after " << it->val
         << " value " << it->val+.5 << std::endl;
    p.insert_after(it, it->val+.5); //them truoc
  
    // duyet danh sach theo lien ket phai
    std::cout << "\nList contains: ";
    for (it = p.head(); it; it = it->right)
      std::cout << it->val << " ";
    std::cout << std::endl;
  
    // duyet danh sach theo lien ket trai
    std::cout << "List contains (backwards): ";
    for (it = p.tail(); it; it = it->left)
      std::cout << it->val << " ";
    std::cout << std::endl;
  
    // xoa 1 nut (o dau danh sach)
    p.pop_front(); //1.5 2 3 4 5 5.5 6
  
    // xoa 1 nut (o cuoi danh sach)
    p.pop_back(); //1.5 2 3 4 5 5.5
  
    // xoa 1 nut (o giua danh sach)
    it = p.head();
    it = it->right;
    std::cout << "\nDeleting " << it->val << std::endl;
    p.erase(it);
  
    // in ra ket qua
    std::cout << "\nList contains: ";
    for (it = p.head(); it; it = it->right)
      std::cout << it->val << " ";
    std::cout << std::endl;
  
    // sua 1 nut
    it = p.head();
    it->val += .5;
    it = p.tail();
    it->val = 6;
  
    // in ra ket qua
    std::cout << "\nList contains: ";
    for (it = p.head(); it; it = it->right)
      std::cout << it->val << " ";
    std::cout << std::endl;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2013
  Nơi ở
  KTX B5 - Đại học BK Hà Nội
  Bài viết
  1

  Lỗi gì vậy bạn, mình test thử thấy cũng ổn mà
  Happy coding!

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 11-04-2012, 09:26 AM
 2. Cấu trúc dữ liệu Thêm nút và In nút trong binary tree, ai giúp em với.
  Gửi bởi HacAmThienThan trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 24-10-2011, 04:12 PM
 3. Chèn nút trong danh sách liên kiết đơn!!
  Gửi bởi no.1_ctk34 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 11-10-2011, 10:22 PM
 4. Lập trình C Cách sắp xếp các nút trong danh sách liên kết kép theo yêu cầu?
  Gửi bởi tuant2n trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 20-03-2011, 06:00 PM
 5. Xóa nút đầu tiên trong danh sách liên kết có giá trị bằng x?
  Gửi bởi 271_1989 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 29-07-2009, 03:01 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn