Như title mình chuẩn bị tham gia test đầu vảo ở cty này mọi người ai đã từng trải qua có thể chia sẻ được không? Mong mọi người giúp đỡ.