Ai biết,có tài liệu lập trình cổng COM và USB của máy tính không thì cho mình xin được không?Mình đang nghiên cứu về Assembly và ông thầy có bảo sẽ thực hành về cái này.