Cho mình hỏi là mọi ngời có hay sài cái siteMap và Menu hay TreeVeiw để tạo Menu cho Web ko?
Ưu điểm nhược điểm khi tạo bằng phương pháp này là j so với phương pháp của bạn làm hoặc so với phương pháp nòa đóa ?
/* Mình mới học nên chỉ tạo được ở dạng thô nên muốn hỏi mọi người để học tiếp hay dừng lại vì mình toàn tạo Menu bằng Css/Html sau đó dùng Repeater để đổ dữ liệu. thấy cách này cũng chuối kiều j ý! hihi */

Thanks đã chia sẻ ... chúc các bạn 1 ngày tốt lành !