Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Lập trình C | Tính tổng và in tất cả các phần tử chẵn trong mảng

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  4

  Mặc định Lập trình C | Tính tổng và in tất cả các phần tử chẵn trong mảng

  Chỉ giúp mình bài này với :
  Đề bài :
  Viết chương trình nhập vào mảng N số nguyên (N<100)
  a)tính tổng và tất cả phần tử chẵn trong mảng
  b)tính tổng và in các phần tử lẻ ko âm
  Em viết đc đến đây rồi ko biết sai chổ nào
  #include <stdio.h>
  #define max 50
  void nhapmang(int a[],int &n)
  {
  printf("nhap so luong phan tu n :");
  scanf("%d", &n);
  for ( int i=0;i<n;i++)
  {
  printf("nhap phan tu thu %d:",i);
  scanf("%d",& a[i]);
  }
  }
  void xuatmang(int a[], int n)
  {
  printf("noi dung cua mang la: ");
  for(int i=0;i<n;i++)
  printf("%d ", a[i]);
  printf("\n");
  }
  int sochan(int a[],int n)
  {
  int s=0;
  for(int x=0;x<n;x++)
  if(a[x]%2==0)
  return 1;
  return 0;
  }
  void main()
  {
  int b[max],n,i,x,s,a[max];
  nhapmang(b,n);
  xuatmang(b,n);
  i=sochan(b,n);
  if(i=1)
  printf("so chan %d",a[x]);
  else
  printf("so le %d",a[x]);
  }
  em ko biết cách xuất phần tử số chẵn trong hàm ra
  và tính tổng các phần tử số chẵn nên đặt trong hàm hay trong main
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi xitrum12314 : 24-05-2009 lúc 08:55 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  4

  ai giúp em với .................................................. ..........................

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  70

  Tạm thế này cũng được
  C Code:
  1. void tongsochan(int a[],int n)
  2. {
  3.     int x,b=0;
  4.     for(x=0;x<n;x++)
  5.     {
  6.         if(a[x]%2==0){b+=a[x];printf("so chan: %d\n",a[x]);}
  7.         else
  8.             {printf("so le %d\n",a[x]);}
  9.     }
  10.     printf("tong so chan: %d\n",b);
  11.    
  12. }
  Dân thường sống đẹp đè bẹp dân chơi.
  Hi [you]

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  4

  mình ko viết cái tính tổng chung đc hả anh

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  4

  b+=a[x]
  giải thích giùm em cái này nghĩa là gi vậy em ko hiểu

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định Lập trình C | Tính tổng và in tất cả các phần tử chẵn trong mảng

  Chiểu theo nguyện vọng:

  C Code:
  1. /************************************************
  2.  * @author xcross87
  3.  * @date 24-May-2009
  4.  * @file test.c
  5.  * @note        $ gcc -Wall -g -o test test.c
  6.  ************************************************/
  7.  
  8. /* header lib */
  9. #include <stdio.h>
  10.  
  11. #define MAX_SIZE 100
  12.  
  13. /*
  14.  * get_input()
  15.  *      get user input parm
  16.  */
  17. void get_input( int *o, int *s )
  18. {
  19.     int __i = 0;
  20.     printf( "How many: " );
  21.     scanf( "%d", &*s );
  22.  
  23.     for( ; __i < *s; ++__i )
  24.     {
  25.         printf(" [%d] = ", __i + 1 );
  26.         scanf( "%d", &o[ __i ] );
  27.     }
  28. }
  29.  
  30. /*
  31.  * process_even()
  32.  *      list and sum all evens
  33.  */
  34. void process_even( const int *o, const int _s, int *s )
  35. {
  36.     int __i = 0;
  37.  
  38.     *s = 0;
  39.     printf( "Evens: " );
  40.     for( ; __i < _s; ++__i  )
  41.     {
  42.         if( o[ __i ] % 2 == 0 ) {
  43.             *s += o[ __i ];
  44.             printf( "  %d", o[ __i ] );
  45.         }
  46.     }
  47.     printf( "\nEven Sum = %d\n", *s );
  48. }
  49.  
  50. /*
  51.  * process_odd()
  52.  *      list and sum all odds
  53.  */
  54. void process_odd( const int *o, const int _s, int *s )
  55. {
  56.     int __i = 0;
  57.  
  58.     *s = 0;
  59.     printf( "Odds: " );
  60.     for( ; __i < _s; ++__i  )
  61.     {
  62.         if( o[ __i] > 0 && o[ __i ] % 2 == 1 ) {
  63.             *s += o[ __i ];
  64.             printf( "  %d", o[ __i ] );
  65.         }
  66.     }
  67.     printf( "\nOdd Sum = %d\n", *s );
  68. }
  69.  
  70.  
  71. /* main() */
  72. int
  73. main( int argc, char **argv )
  74.  
  75. {
  76.     int o[MAX_SIZE], _s, s;
  77.  
  78.     get_input( o, &_s );
  79.     process_even( o, _s, &s );
  80.     process_odd( o, _s, &s );
  81.     // return signal
  82.     return 0;
  83. }
  None!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  116

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi xitrum12314 Xem bài viết
  b+=a[x]
  giải thích giùm em cái này nghĩa là gi vậy em ko hiểu
  tức là b=b+a[x] ......................................

 8. #8
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  11

  PHP Code:
   Đã được gửi bởi xitrum12314  Xem bài viết
  b
  +=a[x]
  giải thích giùm em cái này nghĩa là gi vậy em ko hiểu 
  b=b+a[x] x là vị trí a[x] là nội dung

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Sắp xếp mảng 1 chiều:Phần tử chẵn về đầu tiếp đến là số 0(nếu có)và phần tử lẻ ở cuối
  Gửi bởi daicaoboi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 04-04-2017, 12:54 AM
 2. Bài tập C++ Tính tổng và trung bình cộng các phần tử chẵn trong mảng
  Gửi bởi cabasamini trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 04-02-2012, 04:12 PM
 3. Chọn phần tử chẵn đầu tiên trong listbox
  Gửi bởi danielh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 11-07-2011, 01:41 PM
 4. Viết hàm tính s là tổng các phần tử trước phần tử chẵn cuối cùng của mảng.
  Gửi bởi viettan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 23
  Bài viết cuối: 10-01-2011, 03:54 AM
 5. Tính tổng của các phần tử chẵn trong mảng ntn?
  Gửi bởi dophubao trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 24-11-2010, 10:10 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn