Cho mình hỏi hiện nay có bao nhiêu chuẩn để thiết kế 1 website thương mại điện tử vậy. Theo mình được biết có 3 chuẩn. 1 trong đó là Plug and play. Không biết có đúng không?